Първо заседание на Съвместната работна група (СРГ)

23.10.2020

На 12 ноември 2019 г. в Одрин, Република Турция, се проведе първото заседание на Съвместната работна група (СРГ) за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция със съфинансиране от Инструмента за предприсъединителна помощ III за програмния период 2021 - 2027 г.
 
Приетите на срещата документи са приложени по-долу.

Facebook icon
Twitter icon