Пето заседание на на Съвместния комитет за наблюдение

05.12.2018
Event date: 
13.12.2018 11:00 to 14:00

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020 ще се проведе на 13 декември 2018 в град Поморие, Република България.

На заседанието ще бъдат разгледани напредъкът по изпълнението на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г. и резултатите от техническата оценка и оценката на качеството на проектите, получени по Втората покана за набиране на проектни предложения.

Facebook icon
Twitter icon