Новини

На вниманието на водещите партньори, които са получили уведомителни писма за сключване на договори за субсидия по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Турция 2014 – 2020

Бланки на документите, които следва да бъдат изпратени на Управляващия орган (на адрес: България, 1202 София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, ГД „Управление на териториалното сътрудничество”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството) до 10 работни дни след получаване на уведомителното писмо, може да намерите ТУК.

Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2014-2020

07.06.2017

Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2014-2020 е на разположение за обществено обсъждане. Потенциалните кандидати, както и други заинтересовани организации и лица, са поканени да изпратят своите предложения и коментари до 07 юли 2017 г. на следния електронен адрес:  JShaskovo@mrrb.government.bg

Допълнителни указания към българските партньори, бенефициенти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020

11.05.2017

Във връзка с удостоверяване на статуса по ЗДДС на българските партньори, бенефициенти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България-Турция 2014 - 2020,  моля да имате предвид, че при подаване на Искане за Първо ниво на контрол, задължително следва да бъде представяна Декларация за статус по ЗДДС (по образец  - Приложение № 11 от Ръководството за изпълнение на проектите по Програмата). 

Практическо обучение за работа с Портал за бенефициенти

25.04.2017

На 20 и 21 април 2017 г. в гр. Хасково се проведе практическо обучение за работа с портала за бенефициенти, организирано от Съвместния секретариат с подкрепата на Управляващия орган по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020.

Обучение „Изпълнение на проекти“ за българските партньори по първата покана

30.03.2017

На 29 март 2017 г. в гр. Хасково се проведе обучение на екипите за управление на проекти на българските партньори по договорите за субсидия, финансирани по първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014 - 2020.

Обучение „Изпълнение на проекти“ за българските бенефициенти по първа покана

23.03.2017

Хотел "Ретро", гр.Хасково

Обучение „Изпълнение на проекти“ за българските бенефициенти по първата покана за набиране на проектни предложения по Interreg-ИПП програма за ТГС България – Турция

 

 

 

 

Официална церемония по връчване на договори за субсидия по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция

21.03.2017

Официалната церемония по връчване на договорите за субсидия по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция се проведе на 21 март 2017 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството в гр. София, България.

Церемония по връчване на договорите за субсидия по първата покана

09.03.2017

Церемонията по връчване на договорите за субсидия по Първата покана на Програмата Interreg-ИПП за ТГС България - Турция ще се проведе в Министерството на регионалното разитие и благоустройството в София, на 21-ви март 2017 от 11:00 (EET).

Стартиране на кампанията Награди RegioStars 2017

20.02.2017

Имаме удоволствието да Ви информираме, че стартира кампанията за Наградите RegioStars 2017.
Целта на наградите RegioStars е да се идентифицират добрите практики в областта на регионалното развитие и да се представят оригиналните и иновативни проекти, които биха могли да привлекат и да вдъхновяват други региони. Тази година кампанията чества своята 10-та годишнина. Добрите практики и споделяне на знания са ключови компоненти на този конкурс.

Страници

Subscribe to Новини