Новини

Доставка на мебели, ИТ и офис оборудване за програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България

01.09.2016

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мебели, ИТ и офис оборудване за програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България, с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмите за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия/Македония/Турция.

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020 – 29 юни, 2016

29.06.2016

Днес, 29 юни, 2016 в гр. Одрин, Турция беше проведено заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП  България - Турция 2014-2020.

По време на заседанието, членовете на СКН прегледаха и одобриха следните документи:

•План за оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП  България - Турция 2014-2020;

•Актуализирани длъжностни характеристики на членовете на Съвместния секретариат;

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България — Турция 2014—2020 г: 29.06.2016, Одрин, Република Турция

27.06.2016

На 29.06.2016 г. в гр. Одрин, Република Турция ще се проведе заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България — Турция 2014—2020 г, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ ІІ. Съвместният комитет за наблюдение включва представители на централната администрация от двете страни, областните администрации от трансграничния регион и неправителствени организации.

Комуникационна стратегия на програмата

13.06.2016

Комуникационна стратегия на Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Турция можете на намерите ТУК:

Годишен доклад за 2014-а и 2015-а година

03.06.2016

Годишен доклад за 2014-а и 2015-а година по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Турция можете да намерите  ТУК

Резюме за гражданите можете да намерите ТУК

CANCELLATION OF A SUPPLY TENDER PROCEDURE

15.04.2016

CANCELLATION

OF A SUPPLY TENDER PROCEDURE

Supply of brand new motor vehicles for the needs of IPA CBC Programmes Bulgaria - Serbia, Bulgaria - the former Yugoslav Republic of Macedonia and Bulgaria – Turkey

ВАЖНО – ОСТAВАТ САМО З ДНИ ДО КРАЙНИЯ СРОК

14.03.2016

Уважаеми кандидати,

Бихме искали да Ви напомним,че остават три дни до крайния срок за подаване на проектни предложения по Първата покана, който е 17:30 часа българско време на 16-ти март 2016 г.

Проектните предложения трябва да бъдат получени на ръка или изпратени по препоръчана поща или куриер на адрес:

Съвместен секретариат

ул. „Патриарх Евтимий” № 2, ет. 3, офиси (88, 89, 90, 91)

6300 Хасково

България

Доставка на автомобили за нуждите на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ: България-Сърбия, България-Македония и България-Турция

09.03.2016

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ обявява тръжна процедура за доставка на автомобили за нуждите на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ: България-Сърбия, България-Македония и България-Турция.

 

Тръжното досие е на разположение ТУК.

 

Страници

Subscribe to Новини