Водещ партньорProject titleКод на проектаПоканаНачална дата на проектаКрайна дата на проектаСтойност на договораСъфинансиране от ЕСRegionCountryОбласт на въздействиеLast changed
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита от бедствия" - МВР, БългарияПовишаване на оперативния капацитет при горски пожари и подобряване превенцията от бедствияCB005.1.11.005CB005.121.03.201720.03.2019591955.1185.00%ХасковоBulgaria087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures18.09.2019
Дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации, Къркларели, ТурцияИнтелигентно стратегическо транснационално развитие за реакция в случай на мащабни природни и причинени от човека опасности и бедствия - ISeCCB005.1.11.006CB005.121.03.201720.03.2019568473.2085.00%КъркларелиTurkey087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures26.06.2019
Дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации - ОдринТрансгранично сътрудничество в подготовката и борбата с наводненияCB005.1.11.007CB005.125.07.201724.07.2019589017.0085.00%ОдринTurkey087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures18.12.2019
Асоциация "Черноморски институт", БългарияПревенция на риска за устойчиво развитие на регионаCB005.1.11.047CB005.117.08.201716.11.201895539.2485.00%БургасBulgaria087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures24.09.2019
Община Тополовград, България Подобряване на капацитета на Общините Алпуллу и Тополовград за превенция и ограничаване на последиците от наводнения в Беломорския басейнCB005.1.11.084CB005.121.03.201720.03.2019544734.1685.00%ХасковоBulgaria087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures27.08.2019
Община Юскюп, ТурцияСъвместни дейности за борба с пожаритеCB005.1.11.162CB005.121.03.201720.03.2019468915.2085.00%КъркларелиTurkey087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures03.10.2019
Община Димитровград, БългарияПревенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи /PREVENT/CB005.1.11.165CB005.121.03.201720.06.2018581483.4185.00%ХасковоBulgaria087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures25.10.2018
Община МаджаровоРазвитие на капацитета за управление на отпадъците за запазване на природатаCB005.1.12.008CB005.121.03.201720.03.2019364291.5885.00%ХасковоBulgaria085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure06.01.2020
Регионална дирекция по горите, БургасЗащита на устойчиви горски екосистеми в Странджа / Йълдъз планина в условията на климатични промени - FORECASTCB005.1.12.024CB005.121.03.201720.06.2018112688.7785.00%БургасBulgaria087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures21.08.2019
Горско стопанство, ДемиркьойORCHIS - проучвания на видовете орхидеи, опазване и местообитания в СтранджаCB005.1.12.025CB005.121.03.201720.03.2018108298.7185.00%КъркларелиTurkey085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure21.08.2019
Основно училище „Васил Левски“ – Бургас, България Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за опазване природното богатство на Странджа планинаCB005.1.12.082CB005.121.03.201720.06.2018116114.1185.00%БургасBulgaria085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure21.08.2019
Специална администрация на провинция Одрин, ТурцияОбединени трансгранични инициативи за опазване на околната среда в региона на България - ТурцияCB005.1.12.087CB005.121.03.201720.06.2018357732.8585.00%ОдринTurkey085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure21.08.2019
Областна администрация БургасМерки за съхранение и възстановяване на природното наследство в Бургас и ЕнезCB005.1.12.115CB005.121.03.201720.03.2019393830.4285.00%БургасBulgaria085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure18.09.2019
НПО "Природен парк Сакар"Подготовка и популяризиране на процеса на изграждане на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в Странджа планинаCB005.1.12.135CB005.121.03.201720.03.201884079.9885.00%ХасковоBulgaria085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure21.08.2019
Община Пинархисар GREEN: Растеж, Отговорност, Партньорство, Екология, ПриродаCB005.1.12.149CB005.121.03.201720.03.2019522693.1085.00%КъркларелиTurkey085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure08.01.2020
Младежка неправителствена организация Болярово, България Подобряване на капацитета за защита на природата чрез подобряване на сътрудничеството между младите еколози в общините Болярово и КофчазCB005.1.12.153CB005.121.03.201720.03.201878367.0385.00%ЯмболBulgaria085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure21.08.2019
Къркларели 112 Клон на дирекция на държавните хидротехнически съораженияЗелен парк – Природа, релаксация и туризъм в Царево и КъркларелиCB005.1.21.072CB005.113.04.201712.04.2019438055.0085.00%КъркларелиTurkey092 Protection, development and promotion of public tourism assets08.01.2020
Община ЯмболЯмбол и Одрин - два града на ТунджаCB005.1.21.099CB005.121.03.201720.03.2019483431.6885.00%ЯмболBulgaria092 Protection, development and promotion of public tourism assets29.08.2019
Municipality of Nesebar Повишаване на туристическата атрактивност на Несебър и Къркларели, чрез опазване на Световното културно и природно наследствоCB005.1.21.112CB005.121.03.201720.03.2019496495.0985.00%БургасBulgaria092 Protection, development and promotion of public tourism assets16.09.2019
Община Одрин, ТурцияПромотиране на историческите, културни и туристически богатства на Одрин и НесебърCB005.1.21.128CB005.121.03.201720.03.2019451837.8785.00%ОдринTurkey095 Development and promotion of public cultural and heritage services24.09.2019
Регионален исторически музей Бургас, БългарияTOGETHER: Общо културно наследство без границиCB005.1.21.139CB005.121.03.201720.03.2019486735.5485.00%БургасBulgaria094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets30.08.2019
Общински исторически музей - Тополовград, БългарияПовишаване на привлекателността на общините Тополовград и Инедже като дестинации за екотуризъмCB005.1.21.167CB005.121.03.201720.03.2019348108.2885.00%ХасковоBulgaria092 Protection, development and promotion of public tourism assets14.10.2019
Асоциация БИОМРЕЖА (BIONET)Мрежа Кулинарен Комшулук (CuliN)CB005.1.22.011CB005.121.03.201720.03.201878693.2785.00%БургасBulgaria075 Development and promotion of tourism services in or for SMEs21.08.2019
Хасковска Търговско-промишлена палатаРазвитие и популяризиране на гурме и винен туризъм в трансграничния регион на България и Турция (ТрансГурмеТур)CB005.1.22.046CB005.101.08.201731.07.201873232.0085.00%ХасковоBulgaria075 Development and promotion of tourism services in or for SMEs08.01.2019
Община КъйъкойОпазване на природното и културното наследство – обща европейска целCB005.1.22.054CB005.104.08.201703.08.2018100909.2485.00%КъркларелиTurkey094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets29.11.2018
Бургаска Регионална Туристическа AсоциацияСъвместни инициативи за промоция на трансграничния регион България -Турция като атрактивна туристическа дестинация - JOINT TOURCB005.1.22.055CB005.121.03.201720.06.2018106064.8585.00%БургасBulgaria092 Protection, development and promotion of public tourism assets16.09.2019
Народно читалище "Просвета 1914"Странджа - планината на фестивалите (STRANDJA-FEST)CB005.1.22.056CB005.121.03.201720.06.2018114113.9685.00%БургасBulgaria094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets21.08.2019
Асоциация за промотиране на Одрин и Туризма в Одрин, Република ТурцияПодкрепа за промотиране на устойчив туризъмCB005.1.22.063CB005.121.03.201720.06.2018101842.4685.00%ОдринTurkey095 Development and promotion of public cultural and heritage services21.08.2019
Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот, Харманли, БългарияКрасотата на Странджа - да проучим, открием и разпространим природното и културно наследство в трансграничния регион България - ТурцияCB005.1.22.105CB005.106.09.201705.12.201891713.8585.00%ХасковоBulgaria095 Development and promotion of public cultural and heritage services16.09.2019
Търговско-промишлена палата – УзункьопрюЕдна дестинация, две държавиCB005.1.22.134CB005.121.03.201720.06.201857740.9785.00%ОдринTurkey075 Development and promotion of tourism services in or for SMEs21.08.2019
„Солени ветрове“ Сдружение с нестопанска цел в обществена полза, БългарияРазвитие на общи дестинации за културен туризъм в района на Странджа (Йълдъз)/ Сакар на базата на археологически и исторически обектиCB005.1.22.166CB005.121.03.201720.03.2018100560.3885.00%БургасBulgaria094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets21.08.2019
Асоциация на насърчаване и поддържане на културата в Къркпънар, ТурцияИзрастване на Фестивалите с иновативни подходиCB005.1.22.194CB005.121.03.201720.03.201896177.7785.00%ОдринTurkey094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets26.10.2018
Английска езикова гимназия "Гео Милев" Бургас, БългарияYOUTH TOUR - Младежки инициативи за развитие на устойчив туризъмCB005.1.23.010CB005.105.08.201704.11.201882885.5885.00%БургасBulgaria094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets26.02.2019
Регионално Сдружение на Общини "Марица", БългарияВиртуална кухня Марица - МеричCB005.1.23.017CB005.121.03.201720.06.201881267.1585.00%ХасковоBulgaria095 Development and promotion of public cultural and heritage services21.08.2019
Детска градина No: 6 "Вълшебство", БългарияДа напишем приказка за Бургас и ОдринCB005.1.23.020CB005.121.03.201720.06.201882800.7085.00%БургасBulgaria094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets21.08.2019
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НОВ ПЪТ - 2011, с. Добрич, област ХасковоСъвместна мрежа за общи традиции и обичаи в трансграничната зонаCB005.1.23.033CB005.113.10.201712.01.201983769.7485.00%ХасковоBulgaria095 Development and promotion of public cultural and heritage services07.06.2019
Регионална библиотека "Христо Смирненски" - ХасковоХасково и Одрин - културно-исторически маршрутиCB005.1.23.044CB005.121.03.201720.06.201893460.8085.00%ХасковоBulgaria094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets27.08.2019
ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ- 1894", Тополовград, БългарияМрежа за трансгранично сътрудничество в областта на туризма „Тополовград - Пинархисар"CB005.1.23.051CB005.121.03.201720.04.201882547.5085.00%ХасковоBulgaria092 Protection, development and promotion of public tourism assets10.10.2018
Регионална Занаятчийска Камара - Бургас, БългарияПартньорство за Творчески Културен Туризъм (iCREATE)CB005.1.23.057CB005.121.03.201720.05.201884575.1285.00%БургасBulgaria094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets16.09.2019
Сдружение „Гражданска инициатива за обществено развитие и интеграция”Пътят на художникаCB005.1.23.103CB005.121.03.201720.03.201888006.0685.00%ХасковоBulgaria094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets21.08.2019
Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“, Бургас, БългарияПът на легенди - създаване на нови партньорства за развитие на устойчив културно-исторически туризъмCB005.1.23.107CB005.121.03.201720.03.201881040.0485.00%БургасBulgaria094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets18.07.2018
Туристическо дружество "Вишеград", БългарияПартньорство за устойчив туризъм Странджа-СакарCB005.1.23.147CB005.117.01.201817.01.201882490.6085.00%ХасковоBulgaria095 Development and promotion of public cultural and heritage services17.01.2018
Агенция за Европейска Интеграция, Република БългарияSUN (Наслаждавайки сe на уникалната природа на Тракия)CB005.1.23.182CB005.118.10.201717.10.201886204.8085.00%ХасковоBulgaria092 Protection, development and promotion of public tourism assets17.01.2018
Община СюлоглуСюлоглу и Созопол – Информирани, Обучени, ЕкипираниCB005.2.11.035CB005.224.07.201923.07.2021588766.5085.00%ОдринTurkey087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures06.01.2020
Дирекция „Комуникационни и информационни системи“- Министерство на вътрешните работи, Република БългарияЕвропейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион - предотвратяване на пожариCB005.2.11.067CB005.224.07.201923.01.2021599778.8485.00%БургасBulgaria087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures02.01.2020
Община Димитровград, БългарияСъвместни инициативи за резистентност на наводненията в трансграничния регионCB005.2.11.113CB005.224.07.201923.04.2021596121.0885.00%ХасковоBulgaria087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures02.01.2020
Сдружение за опазване на дивата природа "ДАЙКО", ТурцияСъвместни инициативи за опазване на Европейската червена горска мравка от изчезванеCB005.2.12.012CB005.229.08.201928.11.2020119898.6885.00%КъркларелиTurkey085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure02.01.2020
Изпълнителна Агенция "Морска администрация", БългарияТрансгранично опазване на Морската околна средаCB005.2.12.015CB005.224.07.201923.07.2021399919.8485.00%БургасBulgaria085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure02.01.2020
Регионална дирекция по горите - Бургас, БългарияЗдраве за горатаCB005.2.12.016CB005.224.07.201923.10.2020119927.1785.00%БургасBulgaria087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures02.01.2020
Община Визе, ТурцияЕКО-ЛАБОРАТОРИИ за устойчивост на защитените местности и крайбрежната околна средаCB005.2.12.019CB005.224.07.201923.07.2021371419.5885.00%КъркларелиTurkey085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure02.01.2020
Народно читалище "Нов път 2011", БългарияПазителите на ТракияCB005.2.12.024CB005.227.08.201926.11.2020119116.8685.00%ХасковоBulgaria085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure06.01.2020
Основно училищше "Васил Левски", Горно Езерово, Бургас, България„Еко доброволец“ - (Опазване на защитените територии около Бургас и Селиулу чрез повишаване на знанията и реализиране на съвместни инициативи)CB005.2.12.042CB005.224.07.201923.10.2020117926.7785.00%БургасBulgaria085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure02.01.2020
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН, БЪЛГАРИЯ ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ (GREEN FUTURE)CB005.2.12.073CB005.224.07.201923.07.2021284268.4385.00%ЯмболBulgaria087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures02.01.2020
Център за образование и научно сътрудничество "Максима", Ямбол, БългарияСъживяване на изоставени сметищаCB005.2.12.075CB005.219.12.201918.12.202094002.0085.00%ЯмболBulgaria085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure07.01.2020
Евроклуб Жена, БългарияECO-WOMAN - Инициативи за управление на природните ресурси за безопасен животCB005.2.12.079CB005.224.07.201923.07.2020117119.8685.00%ЯмболBulgaria085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure02.01.2020
Strandja Ekolojical Life Association, TurkeyЧерно море – обща ценност – нека светът дишаCB005.2.12.085CB005.204.10.201903.12.202097936.9485.00%КъркларелиTurkey085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure07.01.2020
Областна администрация ЕнезСъвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъците в Егейско и Черно море (Морета без отпадъци)CB005.2.12.088CB005.224.07.201923.07.2021399975.6185.00%ОдринTurkey085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure02.01.2020
Назад към природата - Асоциация на младежки и спортните клубовеОрли отвъд границитеCB005.2.12.108CB005.224.07.201923.10.2020119287.3685.00%КъркларелиTurkey085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure06.01.2020
Земеделска камара Мерич, Одрин, ТурцияСпасете природата, за спасите БъдещетоCB005.2.12.112CB005.205.10.201904.04.2021250248.4485.00%ОдринTurkey085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure02.01.2020
Община Сунгурларе, БългарияJoint nature protectionCB005.2.12.116CB005.214.09.201913.09.2021422540.6885.00%БургасBulgaria085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure06.01.2020
Община Приморско, БългарияНашето историческо наследствоCB005.2.21.001CB005.224.07.201923.07.2021497045.3985.00%БургасBulgaria094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets02.01.2020
Община Средец, България Древен шепот – креативен отзвукCB005.2.21.018CB005.224.07.201923.07.2021499999.9585.00%БургасBulgaria094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets02.01.2020
Община Камено, БългарияROADS: Пътища към устойчив туризмCB005.2.21.046CB005.221.12.201920.04.2021458786.0085.00%БургасBulgaria090 Cycle tracks and footpaths07.01.2020
Община Узункьопрю, ТурцияСъвместни дейности за възстановяване на привлекателността на трансграничната зонаCB005.2.21.052CB005.224.07.201923.01.2021497497.9885.00%ОдринTurkey094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets02.01.2020
Регионална Дирекция по Култура и Туризъм - Къркларели, Турция Живи древни градове - Ашаъпънар и РусокастроCB005.2.21.059CB005.224.07.201923.04.2021499950.4285.00%КъркларелиTurkey094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets02.01.2020
Търговско- промишлена палата Кешан, ТурцияТранс - Тракийска връзкаCB005.2.21.063CB005.208.01.202008.01.2020475643.0085.00%ОдринTurkey08.01.2020
Сдружение "Център за развитие на община Минерални бани", БългарияПовишаване на туристическата привлекателност в общините Минерални бани и ПехливанкьойCB005.2.21.074CB005.224.07.201923.07.2021492644.2085.00%ХасковоBulgaria090 Cycle tracks and footpaths07.01.2020
Община Тополовград, БългарияПовишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследствоCB005.2.21.083CB005.221.11.201920.11.2021419332.7085.00%ХасковоBulgaria094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets02.01.2020
Община МаджаровоТанцуващият с птициCB005.2.21.084CB005.224.07.201923.07.2021419427.2085.00%ХасковоBulgaria092 Protection, development and promotion of public tourism assets02.01.2020
Община ПомориеТрадиции - вчера, днес и утреCB005.2.21.086CB005.224.07.201923.07.2021499489.6685.00%БургасBulgaria094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets02.01.2020
ОБЩИНА ПЕХЛИВАНКЬОЙ, ТурцияПопуляризиране на културния туризъм в Пехливанкьой и СредецCB005.2.21.090CB005.224.07.201923.07.2021499990.2885.00%КъркларелиTurkey094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets02.01.2020
Община Инедже, ТурцияДървото на животаCB005.2.21.103CB005.204.12.201903.12.2021484864.0085.00%КъркларелиTurkey090 Cycle tracks and footpaths07.01.2020
Община ХарманлиВъзраждането на старите исторически и културни коридориCB005.2.21.123CB005.224.07.201923.07.2021499929.4685.00%ХасковоBulgaria094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets02.01.2020
Сдружение за регионално социално и икономическо развитие, БългарияУвеличаване на трансграничния туристически потенциал между Хасково и ОдринCB005.2.22.093CB005.224.07.201923.07.2020112560.0085.00%ХасковоBulgaria075 Development and promotion of tourism services in or for SMEs02.01.2020
Съюз за предоставяне на услуги на селата в Лалапаша, ТурцияЗАНАЯТИ- мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракцииCB005.2.23.022CB005.224.07.201923.10.202086840.0485.00%ОдринTurkey094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets02.01.2020
Сдружение "Бизнесът за Харманли", БългарияХарман - туристическа спирка за култура и история на народитеCB005.2.23.026CB005.228.09.201927.09.202099997.2885.00%ХасковоBulgaria094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets02.01.2020
Сдружение „Гражданска инициатива за обществено развитие и интеграция”, БългарияЦветовеCB005.2.23.045CB005.224.07.201923.07.202099964.2185.00%ХасковоBulgaria094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets02.01.2020
Сдружение Енвизимо Свят, БългарияРегионална туристическа марка за устойчив туризъмCB005.2.23.070CB005.220.12.201919.12.202098627.0085.00%ХасковоBulgaria094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets07.01.2020