Sonuç göstergesi 1.1. “Sınır ötesi bölgedeki acil durumları yönetmeye yönelik hazırlık düzeyinin artması”