Sonuç göstergesi 1.2. “Sınır Ötesi Bölgede Ortak Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Ve Yönetimi, Doğal Koruma Kapasitesi”