Sonuç göstergesi 2.2. “Sınır ötesi bölgede sürdürülebilir turizmin gelişimine yönelik ortak ve bütünleştirilmiş yaklaşımların arttırılma düzeyi”