Sonuç göstergesi 2.3. “Sınır ötesi bölgede sürdürülebilir turizmin gelişmesine ilişkin arttırılmış farkındalık düzeyi”