Programme

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа екологична оценка на Програмата за 2020 година

19.04.2021

Годишен мониторингов доклад за 2020 г. относно съвместимостта на въздействието върху околната среда на Програмата Interreg-ИПП България - Турция за периода 2014-2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) със стратегически екологичен доклад (SEA) можете да намерите ТУК.

Programme Communication Strategy v. 2

Communication Strategy of the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014–2020, version 2, can be found HERE.

Annual Implementation Report for 2017

2017 Annual Implementation Report of the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Turkey Programme can be found HERE.

Citizen's Summary can be found HERE.

Annual Implementation Report for 2016

2016 Annual Implementation Report of the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Turkey Programme can be found HERE.

Citizen's Summary can be found HERE.

Joint Monitoring Committee Decisions

12.12.2016

 

Joint Monitoring Committee Decisions


Decisions from JMC Meetings:

Subscribe to Programme