Членове на Съвместния комитет за наблюдение

12.12.2016

Членове на Съвместния комитет за наблюдение


 

Съпредседател

Деница Николова

Заместник- министър на регионалното развитие и благоустройството

 

ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", Управляващ орган на програмата

Титуляр: Мария Дузова

Заместник: Маргарита Джоганова

 

Министерство на транспорта

Титуляр: Анита Ангелова

 

Министерски съвет, Дирекция „Централно координационно звено“

Титуляр: Добринка Кръстева

ЗаместникАпостол Милев

Заместник: Ирена Николова

 

Министерство на околната среда и водите,  Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество”

Титуляр: Наташа Хранова

ЗаместникСлавена Николова

 

Областна администрация Бургас

Титуляр: Вълчо Чолаков

Заместник: Севдалина Турманова

 

Областна администрация Хасково

Титуляр: Станислав Дечев

Заместник: Стефка Здравкова

 

Областна администрация Ямбол

Титуляр: Волен Дичев

 

Национално сдружение на общините в Република България

Титуляр: Иво Димов

ЗаместникИсмаил Осман

 

Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА)

Титуляр: Георги Митев

Заместник: Марийка Георгиева

 

Неправителствени организации в сферата на екологията

Титуляр: Венелин Тодоров /Фондация "Зеления Бургас"/

 

Комисия за защита от дискриминация /Национален съвет за интеграция на хората с увреждания/ Българска асоциация за невромускулни заболявания/ Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания, участие на ротационен принцип за период от една година, считано от 10.07.2015 г., по реда на изброяване:

Титуляр: Ана Джумалиева /Комисия за защита от дискриминация /

Заместник: Кремена Лазарова /Национален съвет за интеграция на хората с увреждания/

 

Титуляр: Виолета Антонова /Българска асоциация за невромускулни заболявания/

Заместник:  Елка Тодорова /Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания/

 

ЧЛЕНОВЕ СЪС СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС

Министерство на вътрешните работи,

ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”

Титуляр: Юлиян Грънчаров

ЗаместникРадина Иванова

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, УО по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Титуляр: Пламен Илиев

ЗаместникЯнита Биразова

 

Министерство на икономиката, УО по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Титуляр: Людмила Тозева

Заместник: Даниела Малхасян

 

Министерство на околната среда и водите, Дирекция “Политика за околната среда“

Титуляр: Росица Карамфилова

ЗаместникМариела Григорова

 

Министерство на външните работи

Титуляр: Дорита Златева

Заместник: Мартин Захариев

 

Министерство на образованието и науката

Титуляр: Кирил Гератлиев

Заместник: Боряна Мирчева

 

Министерство на туризма

Титуляр: Милка Нанова

ЗаместникГергана Ракова

 

Министерство на труда и социалната политика

Титуляр: Силвана Маринчева

Заместник: Сиана Стоянова

 

Министерство на земеделието и храните / Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, участие на ротационен принцип

Титуляр: Красимира Данкова

ЗаместникИвайла Рельовска

 

Национално представени организации на работниците и служителите:

Титуляр: Юлия Симеонова

Заместник: Тодор Качков

 

Национално представени организации на работодателите, участие на ротационен принцип за период от една година, считано от 10.07.2015 г.

Титуляр: Таня Бончева

ЗаместникИван Бойков

 

Министерство на финансите, Дирекция „Национален фонд“, Сертифициращ орган на програмата

Титуляр: Мануела Милошева

ЗаместникВасилка Костадинова

 

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, Одитен орган на програмата

Титуляр: Людмила Рангелова

Титуляр: Искра Торбова - Христова

ЗаместникДемина Байрактарска - Христова

 

дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите

Титуляр: Весела Данева

ЗаместникМаргарита Борисова

ЗаместникИвелина Кирилова

 

Съпредседател

Бейза Туран

Директор на дирекция „Финансово сътрудничество“ към Министерството по въпросите на ЕС, Република Турция

 

ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС

Министерството по въпросите на ЕС, Република Турция, Национален орган на програмата

Титуляр: Семиха Йозтурк

ЗаместникКубилай Ситрава

 

Главна дирекция „Присъединяване към ЕС“, Министерство на външните работи, Република Турция

Титуляр: Айшегюл Кандаш Аксой

 

Дирекция „Помощи“, Министерство на финансите, Република Турция

Титуляр: Нурсел Х. Дуручакоглу Юнал

ЗаместникМехмет Оймак

 

ГД „Регионално развитие и структурно приспособяване“, Отдел „Икономическо и социално сближаване с ЕС“, Министерство на развитието, Република Турция

Титуляр: Абдула Башар

ЗаместникАхмет Алъчъ

 

ЧЛЕНОВЕ СЪС СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС

Областна администрация Едирне

Титуляр: Д-р Йосуф Гюлер

 

Областна администрация Къркларели

Титуляр: Бекир Съткъ Кочакундакчъ

 

Агенция „Развитие на Тракия“

Титуляр: Махмут Шахин

ЗаместникМустафа Тюркарслан

 

Представител на Европейската комисия

Главна дирекция „Регионална и градоустройствена политика“

Титуляр: Магали Леноел

Заместник: Жил Кител

 

 

Facebook icon
Twitter icon