Integrated territorial strategy

Партньорски форум в гр. Къркларели, Турция

26.05.2023

Информационна кампания по Първата покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия в гр. Къркларели, Турция, в Културния център на университета Къркларели. 

Информационният ден на 7 юни ще предостави подробна информация за целите и специфичните изисквания на поканата, насоки как да разработите концепция и да я подадете по електронен път в новата електронна система JeMS. Презентациите по време на събитието ще бъдат на турски език.

Информационeн ден в гр. Къркларели, Турция

26.05.2023

Информационна кампания по Първата покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия в гр. Къркларели, Турция, в Културния център на университета Къркларели.

Информационният ден на 7 юни ще предостави подробна информация за целите и специфичните изисквания на поканата, насоки как да разработите концепция и да я подадете по електронен път в новата електронна система JeMS. Презентациите по време на събитието ще бъдат на турски език.

Информационна кампания в подкрепа на кандидатите по Покана за проектни идеи по Териториалната стратегия на Програма България-Турция 2021-2027 г

26.05.2023

Оперативното звено на Програма България-Турция 2021-2027 г. ще проведе информационна кампания по Първата покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия. Поредицата от събития е насочена към потенциални бенефициенти от трансграничния регион за популяризиране на поканата, която е насочена към постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж.

Първите събития ще бъдат информационен ден и партньорски форум, които ще се проведат на 7 и 8 юни 2023 г. в гр. Къркларели, Турция, в Културния център на университета Къркларели.

Стартира първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия от програмата Интеррег България-Турция 2021-2027

22.05.2023

Оперативното звено

и

Съветът за управление на Териториалната стратегия

по програмата Интеррег България-Турция 2021-2027

 

обявяват стартирането на Покана 1 за концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата  България-Турция 2021-2027.

Обществено обсъждане на условията за кандидатстване с проектни концепции по Териториалната стратегия от програмата България-Турция 2021-2027

11.04.2023

Оперативното звено на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027 публикува за обществено обсъждане условията за кандидатстване с проектни концепции в рамките на Териториалната стратегия по програмата, които да бъдат финансирани по приоритет  2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“.

Удължаване на срока за подаване на проектни идеи

16.12.2021

Бихме искали да Ви уведомим, че срокът за подаване на проектни идеи по кампанията за събиране на проекти, които ще се реализират по Териториалната стратегия за интегрирани мерки, се удължава до 26 декември 2021 г.

Научете повече за кампанията тук.

Четири уебинара с участието на организации от България и Турция са планирани в кампанията за набиране на проектни идеи за реализиране в рамките на Интегрираната териториална стратегия на програмата за периода 2021-2027 г.

02.12.2021

Четири уебинара с участието на организации от трансграничния регион България - Турция са планирани да се проведат по време на кампанията за набиране на проектни идеи за изпълнение в рамките на Интегрираната териториална стратегия на програмата за периода 2021-2027 г.

Целта на кампанията е да събере проектни идеи, които да адресират нуждите и потенциала на трансграничния регион на програмата и отговарят на интегрирания подход на стратегията да стимулира развитието на територията чрез съвкупност от съвместни проекти изпълнени от двете страни на границата.

Първа версия на на Териториална стратегия за интегрирани мерки приети от Работната група

04.06.2021

Проектът на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. можете да намерите прикачен по-долу.

Резултати от обществените консултации по първия проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки

07.05.2021

По -долу са приложени ПИСМЕНИ КОМЕНТАРИ, получени от обществените консултации по първия проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки, които ще се финансират по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП между Република България и Република Турция за периода 2021-2027.
 

Страници

Subscribe to Integrated territorial strategy