Integrated territorial strategy

Стратегическият съвет одобри 36 от 47 подадени идейни концепции

25.08.2023

Стратегическият съвет по програмата България-Турция избра 36 идейни концепции, които допринасят за изпълнението на Териториалната стратегия. Членовете на съвета прегледаха всички 47 подадени заявления на заседание, което се проведе на 23-ти и 24-ти август в Одрин, Турция. Следващата стъпка в процеса по оценка е проверка за качество на предложенията. Кандидатите с най-добрите идеи ще бъдат поканени на представят и пълни проектни предложения.

Краен срок за подаване на проектни предложения в JEMS

24.07.2023

Крайният срок за подаване на проектни предложения в JEMS по Териториалната стратегия на Програма INTERREG VI-A IPA България Турция 2021-2027 г., Стратегическа цел 1 „Постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж, основан на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация“ е

ДНЕС, 24 юли 2023 г., 17:00 ч. EEST (16:00 CEST)!

 

 

Информация и презентации за първата покана по Териториалната стратегия

27.06.2023

Оперативното звено на Териториалната стратегия по програмата България-Турция 2021-2027 проведе информационна кампания за разясняване на Първата покана за набиране на проектни идеи.  Информационните дни за потенциални кандидати бяха организирани последователно в Турция (Къркларели) и България (Бургас, Хасково и Ямбол).

Информационната кампания в подкрепа на кандидатите по Поканата за проектни идеи по Териториалната стратегия на Програма България-Турция 2021-2027 г. продължава с информационни дни в България

09.06.2023

На 14 и 15 юни 2023 г. Оперативното звено по Програмата България-Турция 2021-2027 г. ще проведе информационни дни в гр. Бургас и гр. Хасково. В рамките на информационните дни експертите от Оперативното звено ще представят подробна информация за целите и специфичните изисквания на поканата и ще предоставят практически насоки за успешно разработване на проектните идеи и попълване на необходимите документи за кандидатстване.  Презентациите по време на събитието ще бъдат на български език.

Информационен Ден в гр. Бургас, България

09.06.2023

Информационната кампания в подкрепа на кандидатите по Поканата за проектни идеи по Териториалната стратегия на Програма България-Турция 2021-2027 г. продължава с информационни дни в България

Проведоха се информационен ден и партньорски форум в Къркларели, Турция

08.06.2023

Оперативното звено по Териториалната стратегия по програмата България-Турция 2021 – 2027 г. даде официален старт на информационната кампания по Първата покана за набиране на проектни идеи. 

Партньорски форум в гр. Къркларели, Турция

26.05.2023

Информационна кампания по Първата покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия в гр. Къркларели, Турция, в Културния център на университета Къркларели. 

Информационният ден на 7 юни ще предостави подробна информация за целите и специфичните изисквания на поканата, насоки как да разработите концепция и да я подадете по електронен път в новата електронна система JeMS. Презентациите по време на събитието ще бъдат на турски език.

Информационeн ден в гр. Къркларели, Турция

26.05.2023

Информационна кампания по Първата покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия в гр. Къркларели, Турция, в Културния център на университета Къркларели.

Информационният ден на 7 юни ще предостави подробна информация за целите и специфичните изисквания на поканата, насоки как да разработите концепция и да я подадете по електронен път в новата електронна система JeMS. Презентациите по време на събитието ще бъдат на турски език.

Информационна кампания в подкрепа на кандидатите по Покана за проектни идеи по Териториалната стратегия на Програма България-Турция 2021-2027 г

26.05.2023

Оперативното звено на Програма България-Турция 2021-2027 г. ще проведе информационна кампания по Първата покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия. Поредицата от събития е насочена към потенциални бенефициенти от трансграничния регион за популяризиране на поканата, която е насочена към постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж.

Първите събития ще бъдат информационен ден и партньорски форум, които ще се проведат на 7 и 8 юни 2023 г. в гр. Къркларели, Турция, в Културния център на университета Къркларели.

Стартира първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия от програмата Интеррег България-Турция 2021-2027

22.05.2023

Оперативното звено 

и 

Съветът за управление на Териториалната стратегия

по програмата Интеррег България-Турция 2021-2027

 

обявяват стартирането на Покана 1 за концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата  България-Турция 2021-2027.

Страници

Subscribe to Integrated territorial strategy