Резултати от подбор

Актуализирано класиране на проектните предложения по Първата покана” - 26.02.2018

Обновено класиране на проектните предложения по Първата покана за набиране на проектни предложения № 2014TC16I5CB005–2015–1 съгласно решения на Съвместния комитет за набюдение от 29.06.2016 г., 08.11.2016 г., 09.02.2017 г., 02.03.2017 г. и 22.06.2017 г.

Обновен списък на проектните предложения - 02.03.2017

16.03.2017

Обновени списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB005–2015– 1 след процедури за пред-договаряне и обжалване, съгласно решения на Съвместния комитет за набюдение 29-ти юни 2016 г., 8-ми ноември 2016 г., 9-ти февруари 2017 г. и 2-ри март 2017 година.

Списък на проектните предложения одобрени за финансиране по първата покана - 08.11.2016

08.11.2016

Списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB005–2015–1, съгласно решениe на Съвместния комитет за наблюдение от 08-ми ноември 2016 година:

Subscribe to Резултати от подбор