2020+

Състав на Комитета за наблюдение

16.05.2023

Актуалния състав на Комитета за наблюдение на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 може да откриете ТУК

Съветът за управление на Териториалната стратегия по програмата България-Турция 2021-2027 проведе второто си заседание

31.03.2023

Членовете на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 приеха Методика за идентификация на проектни идеи и Указания за покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения. Приетите документи са важна стъпка в реалното стартиране на изпълнението на стратегията.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

16.03.2023

УО на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 публикува Индикативната годишна работна програма за 2023 г. с информация за планираните приеми на проектни предложения през годината.

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА СТРАТЕГИЯ

19.01.2023

Решения от присъствени заседания на Съвет за Управление на ТС:

1. Заседаниe на СУ на ТС - 02.12.2022 г.

 

Решения от писмени процедури на Съвет за Управление на ТС:

1. Писмена Процедура № 1 - 04.01.2023 г.

 

Учреден е бордът за управление на териториалната стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

02.12.2022

Беше одобрена и териториалната стратегия по програмата

 

Ръководният орган на териториалната стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 беше учреден на първото си заседание, което се проведе в Одрин. За съпредседател от българска страна беше избран кметът на Карнобат Георги Димитров, а колегата му от турска страна предстои да бъде определен.

Проведе се първото заседание на Комитета за наблюдение по програмата (Интеррег VI-А) България-Турция 2021-2027

02.12.2022

Стартира първата покана за кандидатстване по програмата за стратегическия проект за повишаване на капацитета за справяне с нелегалната миграция

 

Първото заседание на Комитета за наблюдение по програмата (Интеррег VI-А) България-Турция 2021-2027 се проведе на 1 декември 2022 г. в гр. Одрин.

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България-Турция 2021-2027

23.11.2022

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2021-2027 г. с Решение от 22 ноември 2022 г. През следващите 7 години над 34 млн. евро ще бъдат инвестирани в областите Бургас, Ямбол, Хасково, Одрин и Къркларели.

Най-голям дял от програмния бюджет, близо 25 млн евро, е насочен към  инвестиции в интегрираното териториално развитие с фокус върху специфичните нужди на региона. По този приоритет ще бъдат подкрепени проекти в областта на туризма и услугите от общ интерес.

Страници

Subscribe to 2020+