2020+

Проведено обществено обсъждане на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2021-2027

21.02.2022

Във връзка с подготовката на окончателния вариант на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България - Турция 2021-2027 за официално предаване на Европейската комисия (ЕК), както и съгласно чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г., Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като Управляващ орган (УО) на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмен период 2021-2027 г. на 21 февруари 2022 г.

Научете повече за бъдещата програма в секция 2020+

12.11.2021

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани организации, документите, свързани с етапите на разработване на бъдещата програма са достъпни чрез падащото меню в секция 2020+

ТРАНСГРАНИЧЕН ОРИЕНТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ по програмите за сътрудничество, финансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ с участието на Република България, Република Северна Македония, Републка Сърбия и Република Турция

23.10.2020

Този документ представя ключови характеристики на трансграничния регион между Република България, Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция и очертава варианти и насоки за програмиране на следващите програми Interreg по тази граница. Той е част от поредица подобни документи, изготвени от ГД „Регионална политика“ за всички сухопътни граници на ЕС (и границите с Норвегия и Швейцария).

Subscribe to 2020+