2020+

Трето заседание (писмена процедура) на Съвместната работна група (СРГ)

24.03.2021

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение № 4 на 21 февруари 2021 г. с писмена процедура.

 

 

 

Второ заседание на Съвместната работна група (СРГ)

23.10.2020

Второто заседание на Съвместната работна група  за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция за предстоящия програмен период 2021-2027 г. се проведе онлайн на 24 септември 2020 г.

Приетите на срещата документи са приложени по-долу.

Първо заседание на Съвместната работна група (СРГ)

23.10.2020

На 12 ноември 2019 г. в Одрин, Република Турция, се проведе първото заседание на Съвместната работна група (СРГ) за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция със съфинансиране от Инструмента за предприсъединителна помощ III за програмния период 2021 - 2027 г.
 
Приетите на срещата документи са приложени по-долу.

ТРАНСГРАНИЧЕН ОРИЕНТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ по програмите за сътрудничество, финансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ с участието на Република България, Република Северна Македония, Републка Сърбия и Република Турция

23.10.2020

Този документ представя ключови характеристики на трансграничния регион между Република България, Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция и очертава варианти и насоки за програмиране на следващите програми Interreg по тази граница. Той е част от поредица подобни документи, изготвени от ГД „Регионална политика“ за всички сухопътни граници на ЕС (и границите с Норвегия и Швейцария).

Subscribe to 2020+