2020+

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

30.06.2023

УО на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 публикува актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г. с информация за оставащите приеми на проектни предложения до края на годината.

Промени в 1.1 Бюджетна прогноза (Приложение 1.1).xlsx

21.06.2023

Оперативното звено на Програма INTERREG VI-A ИПП България-Турция 2021-2027 г. обявява промени в 1.1 Бюджетна прогноза (Приложение 1.1) на пакета за кандидатстване по Покана 1 за проектни идеи/концепции в рамките на Териториалната стратегия по Програма INTERREG VI-A ИПП България - Турция 2021-2027.

Коригирани са технически грешки при изчисляването на процента на инвестицията.

Информационен Ден в гр. Бургас, България

09.06.2023

Информационната кампания в подкрепа на кандидатите по Поканата за проектни идеи по Териториалната стратегия на Програма България-Турция 2021-2027 г. продължава с информационни дни в България

Информационен ден в гр. Хасково, България

09.06.2023

Информационната кампания в подкрепа на кандидатите по Поканата за проектни идеи по Териториалната стратегия на Програма България-Турция 2021-2027 г. продължава с информационни дни в България

Състав на Комитета за наблюдение

16.05.2023

Актуалния състав на Комитета за наблюдение на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 може да откриете ТУК

Съветът за управление на Териториалната стратегия по програмата България-Турция 2021-2027 проведе второто си заседание

31.03.2023

Членовете на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 приеха Методика за идентификация на проектни идеи и Указания за покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения. Приетите документи са важна стъпка в реалното стартиране на изпълнението на стратегията.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

16.03.2023

УО на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 публикува Индикативната годишна работна програма за 2023 г. с информация за планираните приеми на проектни предложения през годината.

Страници

Subscribe to 2020+