Резултати от подбор

Списък на проектните предложения по Втората покана - 11.06.2019

11.06.2019

Списък на проектните предложения по Втората покана 2014TC16I5CB005 – 2018 – 2 към 11.06.2019

Приоритетна ос 1 “Околна среда”

Класиране

Приоритетна ос 2 "Устойчив туризъм”

Класиране
 

Subscribe to Резултати от подбор