Документи

Нова версия на PRAG

15.07.2022

Новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) влезе в сила на 24.06.2022 г.

Новата версия на PRAG можете да намерите ТУК.

Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ по Програмите за европейско териториално сътрудничество 2014-2020, версия август 2021 г.

Вътрешните правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Програмите за европейско териториално сътрудничество 2014-2020, версия авгусг 2021 г., могат да бъдат намерени ТУК.

Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ по Програмите за европейско териториално сътрудничество 2014-2020, версия септември 2020 г.

Вътрешните правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Програмите за европейско териториално сътрудничество 2014-2020, версия септември 2020 г., могат да бъдат намерени ТУК.

Ред и начин на възлагане на задължения на членовете на екипите на българските партньори при изпълнение на проекти, финансирани по Програми Interreg-ИПП

12.08.2019

Инструкция на Управляващия орган на Програмата Interreg-ИПП за трaнсгранично сътрудничество България - Турция 2014 - 2020 относно реда и начина на възлагане на задължения на членовете на екипите на българските бенефициери при изпълнение на проекти.

Инструкцията можете да намерите ТУК.

Нова версия на PRAG

15.07.2019

Новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) влезе в сила на 15.07.2019 г.

Новата версия на PRAG можете да намерите ТУК.

 

Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция УТС, версия април 2019

18.04.2019

Вътрешните правила за администриране на нередности в Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", версия април 2019, можете да намерите ТУК.

Страници

Subscribe to Документи