Търгове

Contract Award Notice under Project CB005.3.12.001

05.01.2023

Trakya University announces Supply Contract Award Notice after completed tender procedure for “ Supply of laboratory equipment for the purposes and functioning of scientific laboratories of the Blue Growth Research centre at Trakya University in Lots ”

Location: Edirne, Turkey

Ref. Contract No:

-           CB005.3.12.001 - PP – Supply 7-LOT 2

Тръжна процедура за „ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНТЕРРЕГ-ИПП ПРОГРАМИТЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2014-2020, УПРАВЛЯВАНИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” референтен номер:INTERREG IPA CBC-TA-2020-7

23.12.2022

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за предоставяне на услуги за “Оценка на въздействието на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България” с финансовата помощ от

Интеррег-ИПП Програмата за ТГС България-Турция (CCI Number 2014TC16I5CB005),
Интеррег-ИПП Програмата за ТГС между Република България и Република Северна Македония (CCI Number 2014TC16I5CB006),
Интеррег-ИПП Програмата за ТГС България-Сърбия (CCI 2014TC16I5CB007).

ОТМЯНА НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА

30.11.2022

ОТМЯНА

НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА

за „Осигуряване на логистика и организация на събития, свързани с изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA“

 

1. Референтен номер

Interreg -IPA CBC-TA-2020-6

2. Дата на публикуване

03.11.2022 г.

3. Име на програмата

Страници

Subscribe to Търгове