Търгове

Works Contract Award Notice for ''Reconstruction works of a cultural tourism site in Pehlivankoy'' in Pehlivankoy, Turkey, within project CB005.2.21.090

01.04.2020

Municipality of Pehlivankoy, Turkey announced Works Contract Award Notice for ''Reconstruction works of a cultural tourism site in Pehlivankoy'' in Pehlivankoy,Turkey, within project CB005.2.21.090.

Publication reference: CB005.2.21.090 - Works -01

 

The Contract Award Notice is available HERE.

Works Contract Award Notice for „Reconstruction works on the Municipal Road BGS3245: Big Bukovo Monastery "St. Zhivopriemnyi Iztochnik" and "Construction works on the site Ecopath" in Sredets within project CB005.2.21.090

01.04.2020

Municipality of Sredets, Bulgaria announced Works Contract Award Notice for „Reconstruction works on the Municipal Road BGS3245: Big Bukovo Monastery "St. Zhivopriemnyi Iztochnik" and Construction works on the site Ecopath: Big Bukovo - Monastery "St. Zhivopriemnyi Iztochnik” in Sredets within project CB005.2.21.090 “Promotion of Cultural Tourism in Pehlivankoy and Sredets”.
Publication reference: 2014ТС16I5СB005-2018-2 – 090 –WORKS - C2 – 05

 

Предварително известие за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“

31.03.2020

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, в качеството си на Управляващ орган, съобщава за предстоящо обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“ съгласно Практическото ръководство за правила за провеждане на обществени поръчки за външни дейности на ЕС (PRAG).

CORRIGENDUM No: 1 In frame of tender procedure “Supply of specialized vehicles for control centre in Vize” within project CB005.2.11.067

27.03.2020

Corrigendum No.1 in frame of the tender dossier of tender procedure for “Supply of specialized vehicles for control centre in Vize” under the project CB005.2.11.067 “The European approach to Preventing Fires in the Cross-Border Region - Prevent Fires”.

 Publication reference: BGTR-02-067-SUP-02

 The Corrigendum is available HERE.

Tender procedure for SERVICE Selection of Expert “Construction” for projects INTERREG-IPA Cross-Border Cooperation Bulgaria-Turkey Programme 2 Lots: LOT 1 - CB005.2.21.018, LOT 2 - CB005.2.12.019

27.03.2020

Tender procedure for SERVICE Selection of Expert “Construction” for projects  INTERREG-IPA Cross-Border Cooperation Bulgaria-Turkey Programme 2 Lots:

LOT 1-CB005.2.21.018-Project “ANCIENT WHISPER – CREATIVE RESONANCE”

LOT 2- CB005.2.12.019 – Project “ECO-LABS for Sustainability of Protected Areas and Coastal Environment“

Publication reference:     2014ТС16I5СB005-2018-2 – 018/019 - SERV -  06

Lot 1     СB005-2018-2 –21 -  018

CORRIGENDUM No: 1 In frame of tender procedure “Construction of the cultural tourist exposition centre in Alpullu” within project CB005.2.21.084

24.03.2020

Corrigendum No.1 in frame of the tender dossier of tender procedure for “Construction of the cultural tourist exposition centre in Alpullu” under the project CB005.2.21.084 “Dancing with the birds”.

Publication reference: CB005.2.21.084 – PP2 – Works 

 The Corrigendum is available HERE.

Tender procedure for Supply of monitoring vehicle in Kirklareli within project CB005.2.12.016

24.03.2020

Tender procedure for Supply of monitoring vehicle in Kirklareli  within project CB005.2.12.016

Publication reference: CB005.2.12.016-PP2-Supply 02

Страници

Subscribe to Търгове