Ограничена покана за стратегическо проектно предложение

13.05.2020

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция

(Национален орган по програмата)

 

Обявяват на 13 май 2020 г. покана за стратегическо проектно предложение по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави.

Приканват следните отговарящи на изискванията водещ партньор и проектен партньор 2 да представят стратегическо проектно предложение:

Водещ партньор: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас;
Проектен партньор 2: Тракийски университет – Одрин.

Общата цел на Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция,  е укрепване капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивия туризъм, което ще доведе до подобряване на териториалното сближаване в Европа. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата сума на Ограничената покана за стратегическо проектно предложение е 2 855 247 евро.

Стратегическото проектното предложение трябва да отговарят на:

Приоритетна ос 1. Околна среда:

Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи.

Общата сума на поканата за стратегическо проектно предложение е 2 855 247 евро.

Допустимия регион за стратегическото проектното предложение е:

За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;
За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и Къркларели.

 

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:

www.ipacbc-bgtr.eu
www.mrrb.government.bg
www.ab.gov.tr
http://cbc.ab.gov.tr/
www.eufunds.bg

 

Крайният срок за подаване на стратегическото проектно предложение е 17:00 часа българско време на 29 юни 2020 г. Подаването на стратегическото проектно предложение ще става изцяло по електронен път чрез електронна система: https://bp-ipacbc-bgtr.mrrb.bg/beneficiary_reg/registration/add

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

Основен офис в Хасково:  тел. +359 38 663 888;

Клон в Одрин: тел. + 90 284 214 9909.

 Пакет документи за кандидатстване:

Насоки за кандидатстване, включващ свързани документи;

Насоки за кандидатстване - промени 29.06.2020

Формуляр за кандидатстване - промяна 30.06.2020

Приложения;

Приложение С - Договор за субсидия.

 

Facebook icon
Twitter icon