Покани за предложения

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Турция се проведе в град Поморие

13.12.2018

На 13 декември 2018 г. в град Поморие се проведе заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Турция 2014–2020 г. Заседанието беше председателствано от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и съ-председателствано от г-жа Бейза Туран, Министерство на външните работи на Република Турция. По време на срещата Главна дирекция “Регионална и градска политика“ към Европейската комисия бе представлявана от г-жа Магали Леноел.

Актуализирано класиране на проектните предложения по Първата покана” - 26.02.2018

Обновено класиране на проектните предложения по Първата покана за набиране на проектни предложения № 2014TC16I5CB005–2015–1 съгласно решения на Съвместния комитет за набюдение от 29.06.2016 г., 08.11.2016 г., 09.02.2017 г., 02.03.2017 г. и 22.06.2017 г.

Информационен ден в град Къркларели

01.02.2018

Информационен ден в град Къркларели ще се проведе на 13 февруари 2018, вториник, в Университетски културен център - Къркларели.

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 2) октомври 2017 г.

11.10.2017

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 2) по първата покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България — Турция 2014—2020 г.

Subscribe to Покани за предложения