Teklif Çağrıları

Birinci Çağrı Kapsamındaki Proje Tekliflerinin Sıralamalarının Güncellenmesi - 26.02.2018

2014TC16I5CB005 – 2015 – 1 numaralı Birinci Teklif Çağrısı kapsamında sunulmuş olan proje tekliflerinin sıralaması, 29 Haziran 2016, 8 Kasım 2016, 9 Şubat 2017, 2 Mart 2017 ve 22 Haziran 2017 tarihlerinde alınan OİK (Ortak İzleme Komitesi) kararlara göre güncellenmiştir.

13 Şubat - Bilgilendirme Günü, Kırklareli

01.02.2018

Info day in Kirklareli will be held on Tuesday, 13 February 2017 in Kırklareli University Culture Center.

Birinci Teklif Çağrısı Proje Uygulama Rehberi

03.04.2017

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Birinci Teklif Çağrısı için Proje Uygulama Rehberi yayınlanmıştır.

Subscribe to Teklif Çağrıları