Teklif Çağrıları

1.1 Tahmini Bütçe Eki’nde (Ek 1.1) Değişiklikler

21.06.2023

INTERREG Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 döneminin Uygulama Birimi, INTERREG Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 Bölgesel Stratejisi kapsamında sunulacak olan proje ön teklifleri için 1. Çağrı başvuru paketinin 1.1 Tahmini Bütçe formunda (Ek 1.1) değişikliğe gitmiştir.

Yatırım yüzdesinin hesaplanmasındaki teknik hatalar düzeltilmiştir.

 

Ortaklık Forumuin - Kirklareli, Türkiye

26.05.2023

Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 döneminin Uygulama Birimi, Bölgesel Strateji çerçevesinde duyurulan Birinci Proje Ön Teklif Çağrısı kapsamında bir Bilgilendirme Kampanyası organize edecektir

İlk etkinlikler; 7 ve 8 Haziran 2023 tarihlerinde Kırklareli/Türkiye'de, Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bir bilgilendirme günü ve bir ortaklık forumu olacaktır.

Bilgilendirme Günü - Kırklareli/Türkiye

26.05.2023

Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 döneminin Uygulama Birimi, Bölgesel Strateji çerçevesinde duyurulan Birinci Proje Ön Teklif Çağrısı kapsamında bir Bilgilendirme Kampanyası organize edecektir. Bu kapsamda, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeye ulaşmaya odaklanan çağrıyı desteklemek adına sınır ötesi bölgeden potansiyel yararlanıcıları yönelik bir dizi etkinlik planlanmaktadır.

Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 dönemi Bölgesel Stratejisi kapsamında duyurulan Proje Ön Teklif Çağrısına Başvuru Yapacak Adaylara Yönelik Bilgilendirme Kampanyası

26.05.2023

Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 döneminin Uygulama Birimi, Bölgesel Strateji çerçevesinde duyurulan Birinci Proje Ön Teklif Çağrısı kapsamında bir Bilgilendirme Kampanyası organize edecektir. Bu kapsamda, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeye ulaşmaya odaklanan çağrıyı desteklemek adına sınır ötesi bölgeden potansiyel yararlanıcıları yönelik bir dizi etkinlik planlanmaktadır.

Bölgesel Strateji kapsamında proje ön teklif çağrısı

22.05.2023

Uygulama Birimi

ve

Strateji Komitesi

        Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027

 

INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 Bölgesel Stratejisi kapsamındaki proje ön tekliflerinin sunulması için Birinci Teklif Çağrısının başlatıldığını duyurmuştur.

Stratejik Proje Teklif Çağrısını duyurmaktadır

12.12.2022

 

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık İşleri Bakanlığı

(Yönetim Makamı)

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

  (Ulusal Otorite)

Subscribe to Teklif Çağrıları