Teklif Çağrıları

Stratejik Proje Teklif Çağrısını duyurmaktadır

12.12.2022

 

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık İşleri Bakanlığı

(Yönetim Makamı)

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

  (Ulusal Otorite)

Subscribe to Teklif Çağrıları