Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 dönemi Bölgesel Stratejisi kapsamında duyurulan Proje Ön Teklif Çağrısına Başvuru Yapacak Adaylara Yönelik Bilgilendirme Kampanyası

26.05.2023

Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 döneminin Uygulama Birimi, Bölgesel Strateji çerçevesinde duyurulan Birinci Proje Ön Teklif Çağrısı kapsamında bir Bilgilendirme Kampanyası organize edecektir. Bu kapsamda, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeye ulaşmaya odaklanan çağrıyı desteklemek adına sınır ötesi bölgeden potansiyel yararlanıcıları yönelik bir dizi etkinlik planlanmaktadır.

İlk etkinlikler; 7 ve 8 Haziran 2023 tarihlerinde Kırklareli/Türkiye'de, Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bir bilgilendirme günü ve bir ortaklık forumu olacaktır.

7 Haziran tarihinde düzenlenecek bilgilendirme günü; Çağrı’nın hedefleri ve özel gereklilikleri, proje ön teklif formunun nasıl hazırlanacağı, yeni elektronik sistem JeMS üzerinden elektronik olarak nasıl sunulacağı konularında ayrıntılı bilgi sağlayacaktır. Etkinlik boyunca yapılacak sunumların dili Türkçe olacaktır.

8 Haziran tarihinde yapılacak olan ortaklık forumu, potansiyel başvuru sahiplerinin iletişim ve ortaklık kurmalarını kolaylaştıracak; proje fikirleri üretme konusunda destek sağlayacaktır.

Ortaklık Forumuna katılım sağlamak isteyen kuruluşların aşağıdaki kayıt formunu doldurarak en geç 6 Haziran 2023 tarihine kadar jtsedirne@ab.gov.tr ve jshaskovo@mrrb.government.bg adreslerine göndermeleri rica olunur.

Bulgaristan'ın Burgaz ve Haskovo şehirleri için de ayrıca bilgilendirme günleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

Kırklarelinde  7 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan bilgilendirme gününe katılmak için buraya tıklayınız

Birinci Çağrı’ya ilişkin daha fazla b ilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Facebook icon
Twitter icon