Bölgesel Strateji kapsamında proje ön teklif çağrısı

22.05.2023

Uygulama Birimi

ve

Strateji Komitesi

        Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027

 

INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 Bölgesel Stratejisi kapsamındaki proje ön tekliflerinin sunulması için Birinci Teklif Çağrısının başlatıldığını duyurmuştur.

İlgili Teklif Çağrısı, özel hedef 1: " Yerel ekonominin rekabet gücünün arttırılması ile dijital ve yeşil dönüşüme dayalı sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme sağlanması " ve ulaşılmasına katkıda bulunan proje fikirlerini destekleyecektir.

Özel hedef 1, aşağıda belirtilen müdahale alanlarına dayanmaktadır:

Rekabet edebilirlik ve iş çevresi;
Yerel ekonominin dijitalleşmesi ve iklim nötr hale getirilmesi;
İstihdam edilebilirlik ve iş gücü piyasasına uyum;
Turizm;
Turizm potansiyeli olan doğal varlıkların yönetiminde ekosistem uygulamaları ve hizmetleri

Çağrı ile ilgili kısa bir bilgilendirme aşağıda yer almaktadır ve Başvuru Rehberini de içeren tüm başvuru ve bilgilendirme formları şu adreslerde bulunmaktadır:

www.ipacbc-bgtr.eu
www.mrrb.government.bg
www.ab.gov.tr
http://cbc.ab.gov.tr/
www.eufunds.bg

Çağrının toplam bütçesi 13.423,529 avro’dur.

Jems sistemi üzerinden proje ön tekliflerinin son sunum tarihi 24 Temmuz 2023, saat 17.00’dir.

Daha fazla bilgi için Programın Ortak Sekretarya Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz:

JShaskovo@mrrb.government.bg

Haskovo ana ofis:  +359 38 663 888;

Edirne destek ofisi: + 90 284 214 9909.

 

Kısaca Birinci Çağrı:

  • Çağrının bölgesel odağı - INTERREG VI-A IPA Bulgaristan Türkiye Programının tüm uygulama alanı (Burgaz, Yambol, Haskovo ile Edirne ve Kırklareli İlleri).
  • Çağrının amacı - Strateji Kurulu tarafından 2 Aralık 2022'de kabul edilen Programın Bölgesel Stratejisinin 1. Stratejik hedefi ile uyumlu olarak hedef bölgenin ekonomik büyümesini artırmak amacıyla sınır ötesi çözümler geliştiren ve benimseyen proje fikirlerini desteklemektir.
  • Çağrının odak noktası - entegre bölgesel kalkınmayı teşvik etmek amacıyla geniş bir tematik alanı kapsamaktadır. (rekabetçilik, yeşil ve dijital dönüşüm, istihdam edilebilirlik, turizm)
  • Başvuru süreci – başvuru sahiplerinin kayıt olarak yeni proje başvurusu oluşturacağı Ortak Elektronik İzleme Sistemi  (Jems - https://jems-bgtr.mrrb.bg/), aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Başvuru sahipleri; Jems başvurularına başvuru formunun yanı sıra tahmini bütçe formunu, Proje Geliştirme Planı ve Taahhütname yazısını da eklemelidirler. Detaylı proje teklifleri daha sonra seçilen proje fikirlerine iletilecek davet üzerine sunulacaktır. (Bölüm 6: Proje fikirleri belirleme sürecine bakabilirsiniz.)
  • Proje fikrinin/ön teklifin temel özellikleri – Bulgaristan-Türkiye’den paydaşlar arasında çok sektörlü ortaklıkların, sınır ötesi etkinin merkezi rol oynadığı daha geniş bir bölgesel kapsamda bölgesel ekonomik potansiyeli arttırmaya yönelik çözümler getirmesi beklenmektedir.
  • Proje faaliyetleri – mecburi yatırım bileşenleri (yapım işleri/tedarik) ve yatırım içermeyen faaliyetler (hizmet) içerecektir; faaliyetlerin tematik odağı, proje fikrinin hedef(ler)i ile mantıksal olarak tamamen uyumlu olmalıdır.
  • Proje katılımcıları (başvuru sahibi ve ortaklar) - yerel/bölgesel kuruluşlar ve yetkililer (merkezi kamu yetkililerinin bölgesel yapıları ve yasal kuruluşlar dahil); MSME'ler; STK'lar; akademik, araştırma, eğitim ve kültür kurumlarıdır. Ana yararlanıcıların, Program alanında başvurudan en az 3 yıl önce kurulmuş ve faaliyet göstermiş olmaları gerekmektedir. Proje ortaklarının ise Program alanında başvurudan en az 2 yıl önce kurulmuş ve faaliyet göstermiş olmaları gerekmektedir. Proje ortaklığı, sınır ötesi bölgesinin her iki tarafından en az birer ortaktan oluşmalıdır.
  • Proje maliyetleri – proje ön teklifi ile başvuru yaparken proje fikrinin ayrıntılı bir bütçesinin sunulması gerekmemektedir. Proje fikri tanımlama sürecinde her bir proje ortağı için, belirli bütçe kalemleri altında tahsis edilecek toplam bütçe öngörülerinin sunulması yeterli olacaktır.
  • Mali kısım – bir proje fikri en az 500.000 avro ve en fazla 1.000.000 avro olabilir. Hibe oranı %100’dür, fakat maliyetleri asgariye düşürme hükümleri tüm proje ortakları için geçerlidir. Proje fikrinin yatırım bileşeni (yapım işleri ve/veya tedarik), toplam uygun maliyetlerin %70'inden az olmamalıdır.
  • Proje süresi en az 12 ay, en fazla 24 ay olmalıdır

 

Amendment of Annex 1.1 Budget forecast

Questions and answers

Facebook icon
Twitter icon