Third call

Üçüncü Çağrı kapsamında Türk Yararlanıcılar için Proje Uygulama Eğitimi-Edirne

19.10.2020

INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın Üçüncü Teklif Verme Çağrısı kapsamında sözleşme imzalayan proje yararlanıcılarına yönelik olan Proje Uygulama Eğitimi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü (Ulusal Otorite) ve Programın Edirne Ortak Sekretarya Ofisi işbirliğiyle 22 Ekim 2020 tarihinde 2 ayrı oturum olarak, 09.30-12.45 ve 14.00-16.45  saatleri arasında, çevrimiçi bir platform üzerinden uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir. 

 

Üçüncü Çağrı Kapsamındaki Stratejik Proje için Proje Uygulama Rehberi

13.10.2020

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Üçüncü Teklif Verme Çağrısı kapsamında imzalanan Stratejik Proje (2014TC16I5CB005-2020-3) için kullanılacak Proje Uygulama Rehberi (PIM) ve eklerine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Üçüncü Çağrı Kapsamındaki Stratejik Projenin Bulgar Yararlanıcıları için Proje Uygulama Eğitimi

01.10.2020

Üçüncü Teklif Verme Çağrısı kapsamında fonlanacak olan Stratejik Projenin Bulgar yararlanıcılarının temsilcilerine, Yönetim Makamının desteğiyle Programın Ortak Sekretaryası tarafından 30.09.2020 tarihinde çevrimiçi Proje Uygulama Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim Ortak Sekretarya ve Yönetim Makamı temsilcileri tarafından verilmiştir. Eğitim boyunca aşağıdaki konulara değinilmiştir:

• Raporlama, teknik uygulama ve izleme;

• Yararlanıcı Portalı;

• Harcamaların İlk Seviye Kontrolörleri tarafından doğrulanması;

• Projenin finansal yönetimi;

• Usulsüzlükler.

Stratejik Proje Sınırlı Teklif Verme Çağrısı Başvuru Formunun Güncellenmesi

30.06.2020

Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Üçüncü Teklif Verme Çağrısı kapsamında önceden belirlenmiş başvuru sahiplerine yönelik hazırlanmış olan Başvuru Formunun güncel versiyonu, içerisindeki küçük teknik hatalar giderilerek yeniden yayınlanmıştır. Bu güncelleme, ilgili teklif çağrısının Başvuru Rehberindeki onaylanmış değişiklik doğrultusunda yapılmış olup proje ortaklarının Bütçe Kalemi 1 altındaki personel harcamalarını gerçek maliyet bazında raporlamalarına imkan tanınmasını içermektedir.

 

ÖNEMLİ: Stratejik Proje Sınırlı Teklif Verme Çağrısı Başvuru Rehberinin Güncellenmesi

29.06.2020

Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Üçüncü Teklif Verme Çağrısı kapsamında önceden belirlenmiş başvuru sahiplerine yönelik yayınlanmış olan Başvuru Rehberinde, 26 Haziran 2020 tarihli Ortak İzleme Komitesi kararıyla değişiklik yapılmış, Başvuru Formu da bu doğrultuda güncellenmiştir.

Stratejik Proje Sınırlı Teklif Çağrısı İlanı

13.05.2020

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı

(Yönetim Makamı)

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Başkanlığı

(Ulusal Otorite)

İle işbirliği çerçevesinde,

Bulgaristan ve Türkiye arasındaki işbirliğini arttırmak amacıyla, 13.05.2020 tarihinde, Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Stratejik Proje Sınırlı Teklif Verme Çağrısını duyurmaktadır. Programa, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı II (IPA II) tarafından eş-finansman sağlanmaktadır.

Subscribe to Third call