Third call

Stratejik Proje Sınırlı Teklif Verme Çağrısı Başvuru Formunun Güncellenmesi

30.06.2020

Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Üçüncü Teklif Verme Çağrısı kapsamında önceden belirlenmiş başvuru sahiplerine yönelik hazırlanmış olan Başvuru Formunun güncel versiyonu, içerisindeki küçük teknik hatalar giderilerek yeniden yayınlanmıştır. Bu güncelleme, ilgili teklif çağrısının Başvuru Rehberindeki onaylanmış değişiklik doğrultusunda yapılmış olup proje ortaklarının Bütçe Kalemi 1 altındaki personel harcamalarını gerçek maliyet bazında raporlamalarına imkan tanınmasını içermektedir.

 

ÖNEMLİ: Stratejik Proje Sınırlı Teklif Verme Çağrısı Başvuru Rehberinin Güncellenmesi

29.06.2020

Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Üçüncü Teklif Verme Çağrısı kapsamında önceden belirlenmiş başvuru sahiplerine yönelik yayınlanmış olan Başvuru Rehberinde, 26 Haziran 2020 tarihli Ortak İzleme Komitesi kararıyla değişiklik yapılmış, Başvuru Formu da bu doğrultuda güncellenmiştir.

Stratejik Proje Sınırlı Teklif Çağrısı İlanı

13.05.2020

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı

(Yönetim Makamı)

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Başkanlığı

(Ulusal Otorite)

İle işbirliği çerçevesinde,

Bulgaristan ve Türkiye arasındaki işbirliğini arttırmak amacıyla, 13.05.2020 tarihinde, Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Stratejik Proje Sınırlı Teklif Verme Çağrısını duyurmaktadır. Programa, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı II (IPA II) tarafından eş-finansman sağlanmaktadır.

Subscribe to Third call