Важно! Изменение на насоките за кандидатстване по Третата ограничена покана за предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014 - 2020

29.06.2020

Насоките за кандидатстване на предварително определените кандидати по Третата ограничена покана за предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП  за ТГС България - Турция бяха изменени с решение на Съвместния комитет за наблюдение от 26 юни 2020 г. като съответно беше променен и формулярът за кандидатстване.

Изменените Насоки за кандидатстване можете да намерите ТУК.

Промененият Формуляр за кандидатстване можете да намерите ТУК.

Актуализираният краен срок за подаване на стратегическото проектно предложение е 17:00 ч. българско време на 6-ти юли 2020 г. Подаването на стратегическото проектно предложение ще става изцяло по електронен път чрез електронна система: https://bp-ipacbc-bgtr.mrrb.bg/beneficiary_reg/registration/add

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

Основен офис в Хасково:  тел. +359 38 663 888;

Клон в Одрин: тел. + 90 284 214 9909.

Facebook icon
Twitter icon