Покани за проектни предложения

Промени в 1.1 Бюджетна прогноза (Приложение 1.1).xlsx

21.06.2023

Оперативното звено на Програма INTERREG VI-A ИПП България-Турция 2021-2027 г. обявява промени в 1.1 Бюджетна прогноза (Приложение 1.1) на пакета за кандидатстване по Покана 1 за проектни идеи/концепции в рамките на Териториалната стратегия по Програма INTERREG VI-A ИПП България - Турция 2021-2027.

Коригирани са технически грешки при изчисляването на процента на инвестицията.

Партньорски форум в гр. Къркларели, Турция

26.05.2023

Информационна кампания по Първата покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия в гр. Къркларели, Турция, в Културния център на университета Къркларели. 

Информационният ден на 7 юни ще предостави подробна информация за целите и специфичните изисквания на поканата, насоки как да разработите концепция и да я подадете по електронен път в новата електронна система JeMS. Презентациите по време на събитието ще бъдат на турски език.

Информационeн ден в гр. Къркларели, Турция

26.05.2023

Информационна кампания по Първата покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия в гр. Къркларели, Турция, в Културния център на университета Къркларели.

Информационният ден на 7 юни ще предостави подробна информация за целите и специфичните изисквания на поканата, насоки как да разработите концепция и да я подадете по електронен път в новата електронна система JeMS. Презентациите по време на събитието ще бъдат на турски език.

Информационна кампания в подкрепа на кандидатите по Покана за проектни идеи по Териториалната стратегия на Програма България-Турция 2021-2027 г

26.05.2023

Оперативното звено на Програма България-Турция 2021-2027 г. ще проведе информационна кампания по Първата покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия. Поредицата от събития е насочена към потенциални бенефициенти от трансграничния регион за популяризиране на поканата, която е насочена към постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж.

Първите събития ще бъдат информационен ден и партньорски форум, които ще се проведат на 7 и 8 юни 2023 г. в гр. Къркларели, Турция, в Културния център на университета Къркларели.

Стартира първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия от програмата Интеррег България-Турция 2021-2027

22.05.2023

Оперативното звено 

и 

Съветът за управление на Териториалната стратегия

по програмата Интеррег България-Турция 2021-2027

 

обявяват стартирането на Покана 1 за концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата  България-Турция 2021-2027.

Ограничена покана за стратегическо проектно предложение

12.12.2022

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция

Subscribe to Покани за проектни предложения