Stratejik Proje Teklif Çağrısını duyurmaktadır

12.12.2022

 

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık İşleri Bakanlığı

(Yönetim Makamı)

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

  (Ulusal Otorite)

                                                       ile işbirliği çerçevesinde

12 Aralık 2022 tarihinde, INTERREG VI-A IPA Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 Programı kapsamında, Bulgaristan ve Türkiye arasında işbirliğini artırmak ve ilgili makamların kendi yetki alanlarında düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, Stratejik Proje Teklif Çağrısını duyurmaktadır.

Aşağıdaki Proje Ortakları Stratejik Proje Teklifi sunmaya davet edilmektedir:

 • Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Hasköy Bölge Müdürlüğü;
 • Edirne Valiliği;
 • Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Burgaz Bölge Müdürlüğü;
 • Kırklareli Valiliği;
 • Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Yambol Bölge Müdürlüğü.

INTERREG VI-A IPA Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 Programın genel amacı, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesinin artırılarak Avrupa bölgesel uyumuna katkı sağlamaktır. Program, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı III (IPA III) tarafından eş-finanse edilmektedir.

Stratejik Proje Teklifi, Program kapsamında aşağıdaki Öncelik Ekseni ve Interreg özel hedefine yönelik olmalıdır:

Öncelik Ekseni 3: Daha Güvenli Sınır Ötesi Bölge

 • İnterreg Özel Hedef 7.2: “Hareketlilik ve Göç Yönetimi”

Stratejik Proje Teklifi Çağrısı için tahsis edilen toplam miktar 1.730.698 avrodur.

Bu bölgeler Program’da tanımlandığı şekliyle aşağıdaki gibidir:

 • Bulgaristan Cumhuriyeti’nde: (NUTS III idari sınıflandırması) – Burgaz, Yambol ve Hasköy bölgeleri
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde (NUTS III idari sınıflandırması) – Edirne ve Kırklareli illeri

Başvuru Rehberini de içeren belgelerden oluşan başvuru paketine aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir:

www.ipacbc-bgtr.eu
www.mrrb.government.bg
www.ab.gov.tr
http://cbc.ab.gov.tr/
www.eufunds.bg

Proje teklifleri için son başvuru tarihi 13 Mart 2023, saat 17:30’dur. (Bulgaristan Yerel saati) Stratejik Proje Teklifi, Ortak Elektronik İzleme Sistemi (Jems) kullanılarak tamamen elektronik biçimde buradan sunulmalıdır:  jems-bgtr.mrrb.government.bg.

Ayrıntılı bilgi için Programın Ortak Sekretaryası ile buradan irtibata geçebilirsiniz:

JShaskovo@mrrb.government.bg

Hasköy Ana Ofisi: Tel. +359 38 663 888

Edirne Destek Ofisi: Tel. + 90 284 214 9909

Başvuru Paketi:

 1. Başvuru Rehberi ve Ekleri
 2. Elektronik Başvuru Formu (Jems)
 3. Ekler
 4. Ek C:Hibe Sözleşmesi

Dönemi Kısıtlı Teklif Çağrısı Altında Önceden Tanımlı Başvuru Sahiplerine Yönelik Rehberinin Güncellenmesi

 

Facebook icon
Twitter icon