Ограничена покана за стратегическо проектно предложение

12.12.2022

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция

(Национален орган по програмата)

 

Обявяват на 12 декември 2022 г. Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Турция, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави и засилване на координацията на съответните власти за справяне с незаконната миграция на териториите, за които отговарят чрез сътрудничество и солидарност.

Кани следните допустими партньори по проекта да представят стратегическо проектно предложение:

 • Областна дирекция на МВР – Хасково;
 • Управа на Одрин;
 • Областна дирекция на МВР – Бургас;
 • Управа на Къркларели;
 • Областна дирекция на МВР – Ямбол;

Общата цел на Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Турция е „Укрепване на териториалното сближаване на трансграничния регион България-Турция“. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ III на Европейския съюз.

Проектното предложение трябва да е насочено към:

Приоритет 3: По-сигурен трансграничен регион

 • Интеррег специфична цел 7.2. Управление на мобилността и миграцията.

Общата сума на Ограничената покана за стратегическо проектно предложение е 1 730 698 евро.

Програмната територия за стратегическото проектно предложение е както следва:

 • За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;
 • За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и Къркларели.

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:

www.ipacbc-bgtr.eu
www.mrrb.government.bg
www.ab.gov.tr
http://cbc.ab.gov.tr/
www.eufunds.bg

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 17:00 часа българско време на 13 март 2023 г. Подаването на проектните предложенията ще става изцяло по електронен път чрез Съвместна електронна система за управление (Jems):  jems-bgtr.mrrb.government.bg.

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

JShaskovo@mrrb.government.bg

Основен офис в Хасково:  тел. +359 38 663 888;

Клон в Одрин: тел. + 90 284 214 9909.

Пакет документи за кандидатстване:

 1. Насоки за кандидатстване, включващ свързани документи;
 2. Формуляр за кандидатстване – наличен в Jems;
 3. Приложения;
 4. Приложение С - Договор за субсидия

Актуализиране на Насоките за кандидатстване 

 

Facebook icon
Twitter icon