СРГ

Шесто заседание на Съвместната работна група

07.09.2022

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение №7 на 29 август 2022 г. с писмена процедура.

Приетите документи са приложени по-долу.

Пето заседание на Съвместната работна група

27.04.2022

Петото заседание на Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТИРРЕГ ИПП България - Турция 2021-2027 се проведе онлайн на 24 март 2022 г. Членовете на СРГ приеха Решение №6/08.04.2022 г.

Приетите документи са приложени по-долу.

Четвърто заседание на Съвместната работна група

12.10.2021

Четвъртото заседание на Съвместната работна група за разработване на програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027 се проведе онлайн на 14 септември 2021 г. Членовете на СРГ приеха с Решение №5 първият работен вариант на програмтния документ.

Трето заседание (писмена процедура) на Съвместната работна група (СРГ)

24.03.2021

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение № 4 на 21 февруари 2021 г. с писмена процедура.

 

 

 

Второ заседание на Съвместната работна група (СРГ)

23.10.2020

Второто заседание на Съвместната работна група  за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция за предстоящия програмен период 2021-2027 г. се проведе онлайн на 24 септември 2020 г.

Приетите на срещата документи са приложени по-долу.

Първо заседание на Съвместната работна група за разработване на програмата ИНТЕРРЕГ - ИПП България-Турция 2021-2027

25.11.2019

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България - Турция 2021-2027 прие Решение №1 и Решение №2 на заседание, проведено на 12 ноември 2019 г.

 

Subscribe to СРГ