Трето заседание (писмена процедура) на Съвместната работна група (СРГ)

24.03.2021

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение № 4 на 21 февруари 2021 г. с писмена процедура.

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon