Програмата в медиите

Процедура за подбор за длъжността "Контрольор" за осъществяване първо ниво на контрол към дирекция УТС

08.11.2021

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

с адрес: гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

тел. 02/9405 574

ОБЯВЯВА ПОДБОР

 на лица за осъществяване на проверките по чл. 125, ал. 4, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 („първо ниво на контрол“) по проекти по програмите за трансгранично сътрудничество, в които Република България участва.

Management Information Systems (MIS) and Beneficiaries Portals (BP)

17.08.2021

Dear users and beneficiaries,

The Management Information Systems (MIS) and Beneficiaries Portals (BP) will not be available temporary due to technical maintenance and implementation of software upgrades and updates. We expect the system to be back online with estimated time 19th of August 2021.

Европейски ден на сътрудничество - 2013

21.09.2013

Източник: Интернет страница на Национален партиращ орган - Ministry for EU affairs, Турция

Страници

Subscribe to Програмата в медиите