Програмата в медиите

Европейски ден на сътрудничество - 2013

21.09.2013

Източник: Интернет страница на Национален партиращ орган - Ministry for EU affairs, Турция

Информационна кампания – 3та покана

11.02.2013

Източник: Интернет страницата на Програмата ИПП за ТГС България - Турция 2007-2013 г.

Subscribe to Програмата в медиите