Ден на европейското сътрудничество - „Заедно към върха”