• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
Участниците трябва да направят кратък видеоклип (с максимална продължителност 40 секунди),...
На 13 декември 2018 г. в град Поморие се проведе заседание на Съвместния комитет за наблюдение на...
     Управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество...

ПРОЕКТИ БЕЗ ГРАНИЦИ

Новини

13.05. 2019
Участниците трябва да направят кратък видеоклип (с максимална продължителност...
18.04. 2019
Вътрешните правила за администриране на нередности в Дирекция "Управление на

Финансирани проекти

Партньорска база данни