• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
Съвместният комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ –...
Подаването на проектни предложения по Втората покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично...
Due to the additional changes required after the maintenance and installment of new functionality...

ПРОЕКТИ БЕЗ ГРАНИЦИ

Новини

18.06. 2018
Вътрешните правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на
18.05. 2018
Годишен доклад за 2017-а година по Програмата за ТГС Interre

Финансирани проекти

Партньорска база данни