• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
На 11 декември 2019 г., в гр. Хасково, се проведе обучение за българските партньори по 15 проектa,...
На 13 ноември 2019 г. в град Одрин се проведе обучение „Изпълнение на проекти“ за...
На 12 ноември 2019 г. в град Одрин се проведе шестото заседание на Съвместния комитет за наблюдение...

Финансирани проекти

Партньорска база данни