• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
Предстоящите 7 години поставят пред трансграничния регион между Република България и Република...
Към 17.11.2021 г. Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014-2020 г. се изпълнява с добри...
На 16 ноември 2021 г., онлайн, ще се проведе осмото заседание на Съвместния комитет за наблюдение...

ПРОЕКТИ БЕЗ ГРАНИЦИ

МРРБ БългарияЕС Регионална политикаDIRECTORATE FOR EU AFFAIRS - Turkey

Финансирани проекти

Карта на финансираните проекти

Партньорска база данни