• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
Петото заседание на Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично...
Във връзка с подготовката на окончателния вариант на Програмата за трансгранично сътрудничество...
  ПОКАНАза участие в обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за...

ПРОЕКТИ БЕЗ ГРАНИЦИ

МРРБ БългарияЕС Регионална политикаDIRECTORATE FOR EU AFFAIRS - Turkey

Финансирани проекти

Карта на финансираните проекти