• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
Въпроси и отговори по процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „...
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на...
Управляващият орган (УО) на Програма Интеррег-ИПП България – Турция 2014-2020, уведомява...

ПРОЕКТИ БЕЗ ГРАНИЦИ

Новини

30.06. 2020
Публикуван е коригиран формуляр за кандидатстване по Третата ограничена покан
29.06. 2020
Насоките за кандидатстване на предварително определените кандидати по Третата
04.06. 2020
Въпроси и отговори по процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга

Финансирани проекти

Партньорска база данни