Финансирани проекти

Код на проекта Наименование на проекта Водещ партньор Област
CB005.1.11.005 Повишаване на оперативния капацитет при горски пожари и подобряване превенцията от бедствия Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита от бедствия" - МВР, България Хасково
CB005.1.11.006 Интелигентно стратегическо транснационално развитие за реакция в случай на мащабни природни и причинени от човека опасности и бедствия - ISeC Дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации, Къркларели, Турция Къркларели
CB005.1.11.007 Трансгранично сътрудничество в подготовката и борбата с наводнения Дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации - Одрин Одрин
CB005.1.11.047 Превенция на риска за устойчиво развитие на региона Асоциация "Черноморски институт", България Бургас
CB005.1.11.084 Подобряване на капацитета на Общините Алпуллу и Тополовград за превенция и ограничаване на последиците от наводнения в Беломорския басейн Municipality of Topolovgrad Хасково
CB005.1.11.162 Съвместни дейности за борба с пожарите Municipality of Uskup Къркларели
CB005.1.11.165 Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи /PREVENT/ Община Димитровград, България Хасково
CB005.1.12.008 Развитие на капацитета за управление на отпадъците за запазване на природата Municipality of Madzharovo Хасково
CB005.1.12.024 Защита на устойчиви горски екосистеми в Странджа / Йълдъз планина в условията на климатични промени - FORECAST Regional Forest Directorate Bourgas Бургас
CB005.1.12.025 ORCHIS - проучвания на видовете орхидеи, опазване и местообитания в Странджа Demirköy Forestry Къркларели
CB005.1.12.082 Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за опазване природното богатство на Странджа планина “Vassil Levski“ Primary School of Bourgas, Bulgaria Бургас
CB005.1.12.087 Обединени трансгранични инициативи за опазване на околната среда в региона на България - Турция Edirne Special Administration of Province Одрин
CB005.1.12.115 Мерки за съхранение и възстановяване на природното наследство в Бургас и Енез District Governorship Burgas Бургас
CB005.1.12.135 Подготовка и популяризиране на процеса на изграждане на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в Странджа планина Nature Park SAKAR - (NP SAKAR) - NGO Хасково
CB005.1.12.149 GREEN: Растеж, Отговорност, Партньорство, Екология, Природа Municipality of Pinarhisar Къркларели
CB005.1.12.153 Подобряване на капацитета за защита на природата чрез подобряване на сътрудничеството между младите еколози в общините Болярово и Кофчаз Youth Non-governmental organization Bolyarovo Ямбол
CB005.1.21.072 Зелен парк – Природа, релаксация и туризъм в Царево и Къркларели Къркларели 112 Клон на дирекция на държавните хидротехнически съоражения Къркларели
CB005.1.21.099 Ямбол и Одрин - два града на Тунджа Yambol municipality Ямбол
CB005.1.21.112 Повишаване на туристическата атрактивност на Несебър и Къркларели, чрез опазване на Световното културно и природно наследство Municipality of Nesebar Бургас
CB005.1.21.128 Промотиране на историческите, културни и туристически богатства на Одрин и Несебър Община Одрин, Турция Одрин
CB005.1.21.139 TOGETHER: Общо културно наследство без граници Регионален исторически музей Бургас, България Бургас
CB005.1.21.167 Повишаване на привлекателността на общините Тополовград и Инедже като дестинации за екотуризъм Municipal Historical Museum - Topolovgrad Хасково
CB005.1.22.011 Мрежа Кулинарен Комшулук (CuliN) Association BIO NETWORK (BIONET) Бургас
CB005.1.22.046 Развитие и популяризиране на гурме и винен туризъм в трансграничния регион на България и Турция (ТрансГурмеТур) Хасковска Търговско-промишлена палата Хасково
CB005.1.22.054 Опазване на природното и културното наследство – обща европейска цел Община Къйъкой Къркларели
CB005.1.22.055 Съвместни инициативи за промоция на трансграничния регион България -Турция като атрактивна туристическа дестинация - JOINT TOUR Bourgas Regional Tourist Association Бургас
CB005.1.22.056 Странджа - планината на фестивалите (STRANDJA-FEST) National Community Center Prosveta 1914 Бургас
CB005.1.22.063 Подкрепа за промотиране на устойчив туризъм The Association for Promoting Edirne and Tourism of Edirne Одрин
CB005.1.22.105 Красотата на Странджа - да проучим, открием и разпространим природното и културно наследство в трансграничния регион България - Турция Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот, Харманли, България Хасково
CB005.1.22.134 Една дестинация, две държави Uzunkopru Chamber of Commerce and Industry Одрин

Страници

CSVXLS