Финансирани проекти

Код на проекта Наименование на проекта Водещ партньор Област
CB005.1.11.005 Повишаване на оперативния капацитет при горски пожари и подобряване превенцията от бедствия Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита от бедствия" - МВР, България Хасково
CB005.1.11.006 Интелигентно стратегическо транснационално развитие за реакция в случай на мащабни природни и причинени от човека опасности и бедствия - ISeC Дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации, Къркларели, Турция Къркларели
CB005.1.11.007 Трансгранично сътрудничество в подготовката и борбата с наводнения Дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации - Одрин Одрин
CB005.1.11.047 Превенция на риска за устойчиво развитие на региона Асоциация "Черноморски институт", България Бургас
CB005.1.11.084 Подобряване на капацитета на Общините Алпуллу и Тополовград за превенция и ограничаване на последиците от наводнения в Беломорския басейн Община Тополовград, България Хасково
CB005.1.11.162 Съвместни дейности за борба с пожарите Община Юскюп, Турция Къркларели
CB005.1.11.165 Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи /PREVENT/ Община Димитровград, България Хасково
CB005.1.12.008 Развитие на капацитета за управление на отпадъците за запазване на природата Община Маджарово Хасково
CB005.1.12.024 Защита на устойчиви горски екосистеми в Странджа / Йълдъз планина в условията на климатични промени - FORECAST Регионална дирекция по горите, Бургас Бургас
CB005.1.12.025 ORCHIS - проучвания на видовете орхидеи, опазване и местообитания в Странджа Горско стопанство, Демиркьой Къркларели
CB005.1.12.082 Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за опазване природното богатство на Странджа планина Основно училище „Васил Левски“ – Бургас, България Бургас
CB005.1.12.087 Обединени трансгранични инициативи за опазване на околната среда в региона на България - Турция Специална администрация на провинция Одрин, Турция Одрин
CB005.1.12.115 Мерки за съхранение и възстановяване на природното наследство в Бургас и Енез Областна администрация Бургас Бургас
CB005.1.12.135 Подготовка и популяризиране на процеса на изграждане на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в Странджа планина НПО "Природен парк Сакар" Хасково
CB005.1.12.149 GREEN: Растеж, Отговорност, Партньорство, Екология, Природа Община Пинархисар Къркларели
CB005.1.12.153 Подобряване на капацитета за защита на природата чрез подобряване на сътрудничеството между младите еколози в общините Болярово и Кофчаз Младежка неправителствена организация Болярово, България Ямбол
CB005.1.21.072 Зелен парк – Природа, релаксация и туризъм в Царево и Къркларели Къркларели 112 Клон на дирекция на държавните хидротехнически съоражения Къркларели
CB005.1.21.099 Ямбол и Одрин - два града на Тунджа Община Ямбол Ямбол
CB005.1.21.112 Повишаване на туристическата атрактивност на Несебър и Къркларели, чрез опазване на Световното културно и природно наследство Municipality of Nesebar Бургас
CB005.1.21.128 Промотиране на историческите, културни и туристически богатства на Одрин и Несебър Община Одрин, Турция Одрин
CB005.1.21.139 TOGETHER: Общо културно наследство без граници Регионален исторически музей Бургас, България Бургас
CB005.1.21.167 Повишаване на привлекателността на общините Тополовград и Инедже като дестинации за екотуризъм Общински исторически музей - Тополовград, България Хасково
CB005.1.22.011 Мрежа Кулинарен Комшулук (CuliN) Асоциация БИОМРЕЖА (BIONET) Бургас
CB005.1.22.046 Развитие и популяризиране на гурме и винен туризъм в трансграничния регион на България и Турция (ТрансГурмеТур) Хасковска Търговско-промишлена палата Хасково
CB005.1.22.054 Опазване на природното и културното наследство – обща европейска цел Община Къйъкой Къркларели
CB005.1.22.055 Съвместни инициативи за промоция на трансграничния регион България -Турция като атрактивна туристическа дестинация - JOINT TOUR Бургаска Регионална Туристическа Aсоциация Бургас
CB005.1.22.056 Странджа - планината на фестивалите (STRANDJA-FEST) Народно читалище "Просвета 1914" Бургас
CB005.1.22.063 Подкрепа за промотиране на устойчив туризъм Асоциация за промотиране на Одрин и Туризма в Одрин, Република Турция Одрин
CB005.1.22.105 Красотата на Странджа - да проучим, открием и разпространим природното и културно наследство в трансграничния регион България - Турция Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот, Харманли, България Хасково
CB005.1.22.134 Една дестинация, две държави Търговско-промишлена палата – Узункьопрю Одрин

Страници

CSVXLS