Финансирани проекти

Код на проекта Наименование на проекта Водещ партньор Област
CB005.2.21.001 Нашето историческо наследство Община Приморско, България Бургас
CB005.2.21.018 Древен шепот – креативен отзвук Община Средец, България Бургас
CB005.2.21.046 ROADS: Пътища към устойчив туризм Община Камено, България Бургас
CB005.2.21.052 Съвместни дейности за възстановяване на привлекателността на трансграничната зона Община Узункьопрю, Турция Одрин
CB005.2.21.059 Живи древни градове - Ашаъпънар и Русокастро Регионална Дирекция по Култура и Туризъм - Къркларели, Турция Къркларели
CB005.2.21.063 Транс - Тракийска връзка Търговско- промишлена палата Кешан, Турция Одрин
CB005.2.21.074 Повишаване на туристическата привлекателност в общините Минерални бани и Пехливанкьой Сдружение "Център за развитие на община Минерални бани", България Хасково
CB005.2.21.083 Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство Община Тополовград, България Хасково
CB005.2.21.084 Танцуващият с птици Община Маджарово Хасково
CB005.2.21.086 Традиции - вчера, днес и утре Община Поморие Бургас
CB005.2.21.090 Популяризиране на културния туризъм в Пехливанкьой и Средец ОБЩИНА ПЕХЛИВАНКЬОЙ, Турция Къркларели
CB005.2.21.103 Дървото на живота Община Инедже, Турция Къркларели
CB005.2.21.123 Възраждането на старите исторически и културни коридори Община Харманли Хасково
CB005.2.22.093 Увеличаване на трансграничния туристически потенциал между Хасково и Одрин Сдружение за регионално социално и икономическо развитие, България Хасково
CB005.2.23.022 ЗАНАЯТИ- мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции Съюз за предоставяне на услуги на селата в Лалапаша, Турция Одрин
CB005.2.23.026 Харман - туристическа спирка за култура и история на народите Сдружение "Бизнесът за Харманли", България Хасково
CB005.2.23.045 Цветове Сдружение „Гражданска инициатива за обществено развитие и интеграция”, България Хасково
CB005.2.23.070 Регионална туристическа марка за устойчив туризъм Сдружение Енвизимо Свят, България Хасково

Страници

CSVXLS