Контакт

Управляващ орган
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (УТС)

ул. „Стефан Караджа“ № 9

София 1000, България

http://www.mrrb.government.bg/

ma_ipacbc(at)mrrb.government.bg

 

Отдел Програми ИНТЕРРЕГ ИПП Трансгранично сътрудничество

Евдокия Димитрова

тел. +359 2 9405 683

e.dimitrova(at)mrrb.government.bg

 

Отдел Законодателство и нередности (по въпроси за нередности)

Ирена Георгиева-Денева

тел.: +359 2 9405 547

IDeneva(at)mrrb.government.bg

 

Отдел Финансово управление и контрол

Милена Ковчазова

тел. +359 2 9405 496

MKovchazova(at)mrrb.government.bg

 

Национален партниращ орган
Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция, Дирекция „Финансово сътрудничество”

Кв. „Мустафа Кемал“, ул. 6, No: 4, 06800 Билкент, Анкара, Турция

Тел: +90 312 218 1372; Факс: +90 312 218 14 89

cbcbgtr(at)ab.gov.tr

 

 

 

 

 

Съвместен секретариат - главен офис

Ул. „Патриарх Евтимий“ 2
Етаж 3, офиси 88, 89, 90, 91
6300 Хасково, България

Тел./факс:+359 38 663 888

JShaskovo(at)mrrb.government.bg

 

 

 

 

 

 

Съвместен секретариат – клон Одрин

Сабуни махала, ул. Сарачлар /пешеходна зона/, Бизнес център
Етаж: 3, офис No:4
22100, Одрин, Турция

Тел./факс: +90 284 214 9909

e-mail: jtsedirne(at)ab.gov.tr

Гергана Опанова 

Ръководител 

Тел.: +359 38 663 888

Моб.: +359 876 219440

e-mail: gergana.opanova(at)mrrb.government.bg

Джейда Пекьозер

Мениджър проекти

Tel: +90 284 214 9909

e-mail: cpekozer(at)ab.gov.tr

Красимир Станков

Експерт „Управление на проекти“

Тел.: +359 38 663 888

e-mail: KStankov(at)mrrb.government.bg

Фунда Севда Уяр

Експерт финанси и мониторинг

Tel: +90 284 214 9909

e-mail: fuyar(at)ab.gov.tr

Налян Гюджен 

Eксперт "Mониторинг на инвестиционни проекти" 

Тел.: +359 38 663 888

e-mail: ngyudzhen(at)mrrb.government.bg

 

Валерия Попова

Експерт "Финанси и мониторинг"

Тел.: +359 38 663 888

e-mail: valeriya.popova(at)mrrb.government.bg

 

Росица Ангелова

Експерт "Мониторинг"

Тел.: +359 38 663 888

e-mail: rosica.angelova@mrrb.government.bg