Контакт

 

Управляващ орган:

Република България

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (УТС)

ул. „Стефан Караджа“ № 9

София 1000, България

http://www.mrrb.government.bg/

 e-tcm@mrrb.government.bg

 

Отдел Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество

Евдокия Димитрова

тел. +359 2 9405 683

e.dimitrova@mrrb.government.bg

 

Отдел Законодателство и нередности (по въпроси за нередности)

Мила Кръстева

+359 2 9405 535

mila.krasteva@mrrb.government.bg

 

 

Отдел Финансово управление и контрол

Милена Ковчазова

тел. +359 2 9405 496

MKovchazova@mrrb.government.bg

 

 

 

Национален партниращ орган

Република Турция

Дирекция по въпросите на Европейския съюз, Главна дирекция "Финансово сътрудничество и изпълнение на проекти"

Кв. Мустафа Кемал, ул. 6, No: 4, 06800  06800 Билкент, Анкара – Турция

Тел.:  +90 312 2181662

Факс: +90 312 218 14 89

e-mail: cbcbgtr@ab.gov.tr

http://www.ab.gov.tr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съвместен секретариат

ул. „Патриарх Евтимий“ 2,

Етаж 3, офиси (88,89,90,91),

6300 Хасково, България

Тел./факс: +359 38 663 888

e-mail: JShaskovo@mrrb.government.bg

 

 

Съвместен секретариат – клон Едирне

Сабуни махала

ул. Сарачлар /пешеходна зона/

Бизнес център

Етаж: 3, офис No:4

22100, Едирне, Турция

Тел./факс: +90 284 214 9909

e-mail: jtsedirne@ab.gov.tr

Иван Делчев

Ръководител на СС

Тел./факс: +359 38 663 888

e-mail: IDelchev@mrrb.government.bg

Арзу Четинкая

Експерт "Мониторинг на инвестиционни проекти"

Tel: +90 284 214 9909

e-mail: acetinkaya@ab.gov.tr

Красимир Станков

Експерт "Управление на проекти"  

Тел./факс: +359 38 663 888

e-mail: KStankov@mrrb.government.bg

 

Джейда Пекьозер

Експерт „Управление на проекти“

Tel: +90 284 214 9909

e-mail: cpekozer@ab.gov.tr

Нефизе Салиф
 
Експерт "Мониторинг на инвестиционни проекти"

Tel./Fax: +359 38 663 888

e-mail: nefize.salif@mrrb.government.bg

Фунда Севда Уяр

Експерт "Финанси и мониторинг"

тел.: +90 284 214 9909

e-mail: fuyar@ab.gov.tr

Димо Димов

Експерт "Управление на проекти"  

Тел./факс: +359 38 663 888

e-mail: dimo.dimov@mrrb.government.bg

Бейза Бахар

Експерт „Управление на проекти“

тел.: +90 284 214 9909

e-mail: bbahar@ab.gov.tr

Валерия Попова

Експерт "Финанси и мониторинг"

Tel./Fax: +359 38 663 888

e-mail: valeriya.popova@mrrb.government.bg