Годишни доклади

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката за въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа оценка на Програмата за 2022 година

12.04.2023

Годишния доклад за 2022 г. по наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката за въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа оценка на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г. може да прочетете ТУК.

Годишен доклад за изпълнение за 2021 година

08.08.2022

Годишният доклад за изпълнение за 2021 година на програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България - Турция 2014-2020 може да намерите ТУК.

Резюме за гражданите можете да намерите ТУК.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа оценка на Програмата за 2021 година

16.03.2022

Годишния доклад за 2021 г. по наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа оценка на програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG – ИПП България-Турция 2014-2020 г. може да прочетете ТУК.

Годишен доклад за 2020

Годишен доклад за 2020 година по Програмата за  Interreg-ИПП за ТГС България - Турция можете да намерите ТУК.

Резюме за гражданите можете да намерите ТУК.

Годишен доклад за 2019

Годишен доклад за 2019 година по Програмата за  Interreg-ИПП за ТГС България - Турция можете да намерите ТУК.

Резюме за гражданите можете да намерите ТУК.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа екологична оценка на Програмата за 2020 година

19.04.2021

Годишен мониторингов доклад за 2020 г. относно съвместимостта на въздействието върху околната среда на Програмата Interreg-ИПП България - Турция за периода 2014-2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) със стратегически екологичен доклад (SEA) можете да намерите ТУК.

Annual Monitoring Environmental Impact Report for 2018

02.04.2020

2018 Annual Monitoring Report on the compatibility of the environmental effects of the "Interreg-IPA CBC Bulgaria - Turkey" Programme for the years 2014-2020 under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) with the Strategic Environmental Report (SEA) can be found HERE.

Годишен доклад за мониторинг на въздействието върху околната среда за 2018 г.

26.07.2019

Годишен мониторингов доклад за 2018 г. относно съвместимостта на въздействието върху околната среда на Програмата Interreg-ИПП България - Турция за периода 2014-2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) със стратегически екологичен доклад (SEA) можете да намерите ТУК.

Годишен доклад за 2018 година

26.07.2019

Годишен доклад за 2018 година по Програмата за  Interreg-ИПП за ТГС България - Турция можете да намерите ТУК.

Резюме за гражданите можете да намерите ТУК.

 

Страници

Subscribe to Годишни доклади