Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката за въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа оценка на Програмата за 2022 година

12.04.2023

Годишния доклад за 2022 г. по наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката за въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа оценка на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г. може да прочетете ТУК.

Facebook icon
Twitter icon