Събития

Ноември 2019

12.11.2019 16:30

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020 ще се проведе на 12 ноември 2019 в град Одрин, Република Турция.

13.11.2019 09:00

Обучение „Изпълнение на проекти“ за турските членове на екипите за управление на проекти финансирани по втората покана в град Одрин, Република Турция.

Можете да се регистрирате до 7 ноември 2019 г. на следния линк: