2018 Yılı Çevresel Etki İzleme Raporu

26.07.2019

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında 2014-2020 "Interreg-IPA SÖİ Bulgaristan - Türkiye" Programı’nın çevresel etkilerinin uygunluğu üzerine hazırlanan 2018 yılı İzleme Raporuna ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) raporuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

Facebook icon
Twitter icon