Integrated territorial strategy

Four webinars for organizations from Bulgaria and Turkey are planned during the campaign for collecting project ideas that will be implemented under the Integrated Territorial Strategy for the period 2021-2027.

02.12.2021

Four webinars for organizations from the cross-border region Bulgaria - Turkey are planned to be held during the campaign for collecting project ideas that will be implemented under the Programme Territorial Strategy for the period 2021-2027.

The aim of the campaign is to collect project ideas that addressed the needs and potential of the programme cross-border region and correspond to the integrated approach of the strategy to stimulate the development of the territory through a set of joint projects implemented on both sides of the border.

Bütünleşik Bölgesel Strateji (BBS) Kapsamında Uygulanabilecek Proje Fikirlerini Almak Amacıyla Yapılan Davet Hakkında

19.11.2021

Önümüzdeki 7 yıllık dönemde Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının kapsadığı program alanı, bölgesel ihtiyaçların karşılanması noktasında farklı ve bütüncül çözümler gerektirecek bir dizi sorunla karşı karşıya kalabilir.

Bütünleşik Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejisi Dokümanının İlk Taslağı Hk.

04.06.2021

INTERREG-IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi kapsamında hazırlanan Bütünleşik Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejisi Dokümanının ilk taslağına aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

Kamu İstişare Sonuçları Hk.

07.05.2021

INTERREG-IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında fonlanacak olan Bütünleşik Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejisi dokümanının ilk taslağına yönelik gerçekleştirilen kamu istişareleri sonucunda iletilen yazılı yorumlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bölgesel Strateji Çalışma Grubunun Usul Kuralları Hk.

16.04.2021

INTERREG-IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 döneminin Stratejik Planlama ve Programlamasına yönelik çalışmalarını yürüten Bölgesel Strateji Çalışma Grubunun usul kurallarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2021-2027 Program Dönemi kapsamındaki Bütünleşmiş Ortak Tedbirler için Bölgesel Strateji Taslağına ilişkin Kamuoyu İstişarelerine Katılım Daveti

14.04.2021

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otoritesi olduğu ve Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Bölgesel İşbirliği Yönetimi Müdürlüğü’nün Yönetim Makamı olduğu INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı 2021-2027 dönemi kapsamındaki Bütünleşmiş Ortak Tedbirler için Bölgesel Strateji taslağına ilişkin kamuoyu istişareleri başlatılmıştır.

Subscribe to Integrated territorial strategy