Integrated territorial strategy

Strateji Komitesi 47 proje ön teklifinden 36 tanesine yeşil ışık yaktı

25.08.2023

Bulgaristan-Türkiye Programının Strateji Kurulu Üyeleri, 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde Edirne’de yapılan olağan toplantıda, sunulmuş olan 47 proje ön teklifinin tamamını inceledi ve Bölgesel Stratejinin uygulanmasına katkıda bulunacak 36 proje ön teklifini belirledi. Değerlendirme sürecinin bir sonraki adımı belgelerin kalite kontrolünün yapılması olacaktır. En iyi fikirleri sunan başvuru sahipleri, fikirlerinin uygulanmaya hazır şekilde projelendirilmesi için davet edilecektir.

Proje ön tekliflerini sunmak için son gün!

24.07.2023

INTERREG VI-A IPA Bulgaristan - Türkiye Programı 2021-2027 dönemi Bölgesel Stratejisi, Stratejik hedef 1 "Yerel ekonominin artan rekabet edebilirliğine, dijital ve yeşil dönüşüme dayalı sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması" kapsamında JEMS üzerinden proje tekliflerinin sunulması için son tarih bugün, 24 Temmuz 2023, saat 17:00’dir.  EEST (16:00 CEST)!

 

BÖLGESEL STRATEJİ KAPSAMINDA DUYURULAN İLK PROJE ÖN TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN BİLGİ VE SUNUMLAR

27.06.2023

Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 Bölgesel Stratejisi Uygulama Birimi, birinci proje ön teklif çağrısı hakkında bir bilgilendirme kampanyası gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Türkiye (Kırklareli) ve Bulgaristan'da (Burgaz, Haskovo ve Yambol) potansiyel yararlanıcılara yönelik bilgilendirme günleri düzenlendi.

Ortaklık Forumuin - Kirklareli, Türkiye

26.05.2023

Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 döneminin Uygulama Birimi, Bölgesel Strateji çerçevesinde duyurulan Birinci Proje Ön Teklif Çağrısı kapsamında bir Bilgilendirme Kampanyası organize edecektir

İlk etkinlikler; 7 ve 8 Haziran 2023 tarihlerinde Kırklareli/Türkiye'de, Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bir bilgilendirme günü ve bir ortaklık forumu olacaktır.

Bilgilendirme Günü - Kırklareli/Türkiye

26.05.2023

Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 döneminin Uygulama Birimi, Bölgesel Strateji çerçevesinde duyurulan Birinci Proje Ön Teklif Çağrısı kapsamında bir Bilgilendirme Kampanyası organize edecektir. Bu kapsamda, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeye ulaşmaya odaklanan çağrıyı desteklemek adına sınır ötesi bölgeden potansiyel yararlanıcıları yönelik bir dizi etkinlik planlanmaktadır.

Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 dönemi Bölgesel Stratejisi kapsamında duyurulan Proje Ön Teklif Çağrısına Başvuru Yapacak Adaylara Yönelik Bilgilendirme Kampanyası

26.05.2023

Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 döneminin Uygulama Birimi, Bölgesel Strateji çerçevesinde duyurulan Birinci Proje Ön Teklif Çağrısı kapsamında bir Bilgilendirme Kampanyası organize edecektir. Bu kapsamda, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeye ulaşmaya odaklanan çağrıyı desteklemek adına sınır ötesi bölgeden potansiyel yararlanıcıları yönelik bir dizi etkinlik planlanmaktadır.

Bölgesel Strateji kapsamında proje ön teklif çağrısı

22.05.2023

Uygulama Birimi

ve

Strateji Komitesi

        Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027

 

INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 Bölgesel Stratejisi kapsamındaki proje ön tekliflerinin sunulması için Birinci Teklif Çağrısının başlatıldığını duyurmuştur.

Bölgesel Strateji kapsamında proje ön teklifine yönelik Başvuru rehberi hakkında kamuoyu istişareleri

11.04.2023

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 dönemi Bölgesel Strateji Yönetim Kurulunun Operasyonel Birimi, Programın Bölgesel Stratejisi kapsamında Öncelik ekseni 2 “Sınır Ötesi Bölgede Bütünleşik Kalkınma” kapsamında hibe sağlanacak olan proje ön tekliflerine yönelik Başvuru Rehberini kamu istişaresine sunmak amacıyla yayınlamıştır.

Çağrının odak noktası; yerel ekonominin artan rekabet gücü, dijital ve yeşil dönüşüme dayalı sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanmasıdır.

Proje Fikirlerinin Son Teslim Tarihi Uzatıldı!

16.12.2021

Bütünleşik Bölgesel Stratejinin (BBS) uygulanmasını destekleyecek proje fikirlerinin toplanması amacıyla başlatılan kampanyada proje fikirlerinin son teslim tarihi 26 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Olası sorularınız için uzmanlarımızla(Bulgarca veya İngilizce olarak) şu adresten iletişime geçebilirsiniz: ma_ipacbc@mrrb.government.bg

2021-2027 Dönemi Bütüncül Bölgesel Strateji(BBS) Kapsamındaki Çevrim içi Çalıştaylar

02.12.2021

Programın 2021-2027 dönemi için Bölgesel Strateji Programı kapsamında düzenlenen proje fikirleri toplama kampanyası çerçevesinde, Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi bölgesindeki kuruluşlar için dört tane çevrim içi çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır.

Kampanyanın amacı, sınır ötesi bölgenin ihtiyaçları ile potansiyelini ele alan ve sınırın her iki tarafında uygulanan ortak projeler yoluyla bölgenin kalkınmasını teşvik eden bütüncül bölgesel strateji yaklaşımına uygun olan proje fikirlerini toplamaktır.

Pages

Subscribe to Integrated territorial strategy