Integrated territorial strategy

Proje Fikirlerinin Son Teslim Tarihi Uzatıldı!

16.12.2021

Bütünleşik Bölgesel Stratejinin (BBS) uygulanmasını destekleyecek proje fikirlerinin toplanması amacıyla başlatılan kampanyada proje fikirlerinin son teslim tarihi 26 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Olası sorularınız için uzmanlarımızla(Bulgarca veya İngilizce olarak) şu adresten iletişime geçebilirsiniz: ma_ipacbc@mrrb.government.bg

2021-2027 Dönemi Bütüncül Bölgesel Strateji(BBS) Kapsamındaki Çevrim içi Çalıştaylar

02.12.2021

Programın 2021-2027 dönemi için Bölgesel Strateji Programı kapsamında düzenlenen proje fikirleri toplama kampanyası çerçevesinde, Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi bölgesindeki kuruluşlar için dört tane çevrim içi çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır.

Kampanyanın amacı, sınır ötesi bölgenin ihtiyaçları ile potansiyelini ele alan ve sınırın her iki tarafında uygulanan ortak projeler yoluyla bölgenin kalkınmasını teşvik eden bütüncül bölgesel strateji yaklaşımına uygun olan proje fikirlerini toplamaktır.

Bütünleşik Bölgesel Strateji (BBS) Kapsamında Uygulanabilecek Proje Fikirlerini Almak Amacıyla Yapılan Davet Hakkında

19.11.2021

Önümüzdeki 7 yıllık dönemde Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının kapsadığı program alanı, bölgesel ihtiyaçların karşılanması noktasında farklı ve bütüncül çözümler gerektirecek bir dizi sorunla karşı karşıya kalabilir.

Bütünleşik Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejisi Dokümanının İlk Taslağı Hk.

04.06.2021

INTERREG-IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi kapsamında hazırlanan Bütünleşik Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejisi Dokümanının ilk taslağına aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

Kamu İstişare Sonuçları Hk.

07.05.2021

INTERREG-IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında fonlanacak olan Bütünleşik Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejisi dokümanının ilk taslağına yönelik gerçekleştirilen kamu istişareleri sonucunda iletilen yazılı yorumlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bölgesel Strateji Çalışma Grubunun Usul Kuralları Hk.

16.04.2021

INTERREG-IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 döneminin Stratejik Planlama ve Programlamasına yönelik çalışmalarını yürüten Bölgesel Strateji Çalışma Grubunun usul kurallarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2021-2027 Program Dönemi kapsamındaki Bütünleşmiş Ortak Tedbirler için Bölgesel Strateji Taslağına ilişkin Kamuoyu İstişarelerine Katılım Daveti

14.04.2021

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otoritesi olduğu ve Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Bölgesel İşbirliği Yönetimi Müdürlüğü’nün Yönetim Makamı olduğu INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı 2021-2027 dönemi kapsamındaki Bütünleşmiş Ortak Tedbirler için Bölgesel Strateji taslağına ilişkin kamuoyu istişareleri başlatılmıştır.

Subscribe to Integrated territorial strategy