Bütünleşik Bölgesel Strateji (BBS) Kapsamında Uygulanabilecek Proje Fikirlerini Almak Amacıyla Yapılan Davet Hakkında

19.11.2021

Önümüzdeki 7 yıllık dönemde Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının kapsadığı program alanı, bölgesel ihtiyaçların karşılanması noktasında farklı ve bütüncül çözümler gerektirecek bir dizi sorunla karşı karşıya kalabilir.

Bu nedenle, Programın 2021-2027 dönemi için hazırlanan Bütünleşik Bölgesel Stratejinin (BBS) uygulanmasını destekleyecek proje fikirlerinin toplanması amacıyla bir kampanya başlatılmıştır. Bütünleşik Bölgesel Strateji (BBS), proje fikrinizin soyut bir tasarıdan somut bir çözüme dönüşmesini destekleyecek önemli bir araç olacaktır.

Tekliflerinizi 19 Aralık 2021'e kadar çevrimiçi form aracılığıyla göndermenizi bekliyoruz.

Herhangi bir sorunuz varsa, (Bulgarca veya İngilizce olarak) uzmanlarımızla şu adresten iletişime geçebilirsiniz: ma_ipacbc@mrrb.government.bg

Facebook icon
Twitter icon