Старт на кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Териториална стратегия за интегрирани мерки

19.11.2021

Предстоящите 7 години поставят пред трансграничния регион между Република България и Република Турция редица изпитания, които изискват различен, интегриран отговор на териториални нужди. В тази връзка се стартира кампания за набиране на проектни идеи, които да подкрепят изпълнението на Териториална стратегия за интегрирани мерки (ТСИМ) на програмата. ТСИМ е инструментът, който ще подкрепи превръщането на вашата проектна идея от намерение в конкретно решение.

Очакваме да представите вашите предложения чрез онлайн формата до 19 декември 2021 г.

Ако имате въпроси, може да се свържете (на български или английски език) с наши експерти на: ma_ipacbc@mrrb.government.bg

Facebook icon
Twitter icon