Първа версия на на Териториална стратегия за интегрирани мерки приети от Работната група

04.06.2021

Проектът на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. можете да намерите прикачен по-долу.

Facebook icon
Twitter icon