Bütünleşik Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejisi Dokümanının İlk Taslağı Hk.

04.06.2021

INTERREG-IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi kapsamında hazırlanan Bütünleşik Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejisi Dokümanının ilk taslağına aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

Facebook icon
Twitter icon