Bilgilendirme Günü - Kırklareli/Türkiye

26.05.2023
Event date: 
07.06.2023 09:30 to 15:00

Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 döneminin Uygulama Birimi, Bölgesel Strateji çerçevesinde duyurulan Birinci Proje Ön Teklif Çağrısı kapsamında bir Bilgilendirme Kampanyası organize edecektir. Bu kapsamda, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeye ulaşmaya odaklanan çağrıyı desteklemek adına sınır ötesi bölgeden potansiyel yararlanıcıları yönelik bir dizi etkinlik planlanmaktadır.

İlk etkinlikler; 7 ve 8 Haziran 2023 tarihlerinde Kırklareli/Türkiye'de, Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bir bilgilendirme günü ve bir ortaklık forumu olacaktır.

7 Haziran tarihinde düzenlenecek bilgilendirme günü; Çağrı’nın hedefleri ve özel gereklilikleri, proje ön teklif formunun nasıl hazırlanacağı, yeni elektronik sistem JeMS üzerinden elektronik olarak nasıl sunulacağı konularında ayrıntılı bilgi sağlayacaktır. Etkinlik boyunca yapılacak sunumların dili Türkçe olacaktır.

Kırklarelinde  7 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan bilgilendirme gününe katılmak için buraya tıklayınız 

Bulgaristan'ın Burgaz ve Haskovo şehirleri için de ayrıca bilgilendirme günleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

Birinci Çağrı’ya ilişkin daha fazla b ilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Related article: 
Facebook icon
Twitter icon