Birinci Teklif Verme Çağrısı - Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan - Türkiye Programı (2014 - 2020)

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı

(Yönetim Makamı)

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı

(Ulusal Otorite)

ile işbirliği çerçevesinde

Bulgaristan ve Türkiye arasında işbirliğini artırmak amacıyla, 16.11.2015 tarihinde, Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan – Türkiye Programı kapsamında Birinci Teklif Verme Çağrısını duyurmaktadır. Program, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı II (IPA II) tarafından eş-finanse edilmektedir.

Programın genel amacı, doğanın korunması ve sürdürülebilir turizm alanlarında Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesinin artırılarak Avrupa bölgesel uyumuna katkı sağlamaktır.

Birinci Teklif Verme Çağrısı için tahsis edilen toplam miktar 11.028.255 Avrodur.

Proje teklifleri, Program kapsamında aşağıdaki Öncelik Eksenleri ve özel hedeflerden birine yönelik olmalıdır:

  • Öncelik Ekseni 1: Çevre
  • Özel Hedef 1.1: Sınır ötesi bölgede doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesi
  • Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin artırılması

 Öncelik Ekseni 2: Sürdürülebilir Turizm

  • Özel Hedef 2.1: Doğal, kültürel ve tarihi miras ve ilgili altyapıdan daha iyi faydalanılarak sınır ötesi alanının turistik cazibesinin artırılması
  • Özel Hedef 2.2: Ortak güzergahların geliştirilmesiyle sınır ötesi turizm potansiyelinin artırılması
  • Özel Hedef 2.3: Turizm potansiyelinin sürdürülebilir gelişimi için ağ oluşturulmasının artırılması

Programın temel amacı, Programın sınır ötesi bölgesinde, yerel ve bölgesel makamların ortak projeler geliştirme ve uygulama kapasitelerinin artırılmasını sağlamaktır. Bu bölgeler Program’da tanımlandığı şekliyle aşağıdaki gibidir:

Bulgaristan Cumhuriyeti’nde: (NUTS III idari sınıflandırması) – Burgaz, Yambol ve Hasköy bölgeleri

Türkiye Cumhuriyeti’nde (NUTS III idari sınıflandırması) – Edirne ve Kırklareli illeri

Başvuru Rehberini de içeren belgelerden oluşan başvuru paketine aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir:

www.ipacbc-bgtr.eu;

www.mrrb.government.bg;

www.ab.gov.tr;

www.eufunds.bg

Proje teklifleri için son başvuru tarihi 16 Mart 2016, saat 17:30’dur. (Yerel saat)

Başvuru adresi aşağıdaki gibidir:

Joint Secretariat

2 Patriarh Evtimiy Str., 3rd floor, offices (88, 89, 90, 91)

6300Haskovo

Bulgaria

Önümüzdeki aylarda başvuru yapacak kuruluşlara bilgi vermek ve proje hazırlamada destek sağlamak amacıyla Bulgaristan ve Türkiye’de bir dizi etkinlik düzenlenecektir. Bu bilgilendirici etkinliklerin tarih ve yerleri Programın internet sitesinde (www.ipacbc-bgtr.eu) ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için Programın Ortak Sekretaryası ile irtibata geçebilirsiniz:

Hasköy Ana Ofisi: Tel. +359 38 663 888

Edirne Destek Ofisi: Tel. + 90 284 214 9909

2007 - 2013 Program döneminde projeler tarafından geliştirilen stratejik belgelere ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru Paketi:

Facebook icon
Twitter icon