Birinci teklif çağrısı

Birinci Çağrı Kapsamındaki Proje Tekliflerinin Sıralamalarının Güncellenmesi - 26.02.2018

2014TC16I5CB005 – 2015 – 1 numaralı Birinci Teklif Çağrısı kapsamında sunulmuş olan proje tekliflerinin sıralaması, 29 Haziran 2016, 8 Kasım 2016, 9 Şubat 2017, 2 Mart 2017 ve 22 Haziran 2017 tarihlerinde alınan OİK (Ortak İzleme Komitesi) kararlara göre güncellenmiştir.

INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Türkçe Proje Uygulama Rehberi ve Yararlanıcı Portalı Rehberi Yayımlanmıştır

INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı birinci teklif verme çağrısı kapsamında kullanılan Proje Uygulama Rehberi ve Yararlanıcı Portalı Rehberi Türkçe'ye çevrilmiştir.
 
Proje Uygulama Rehberinin gayri-resmi çevirisine ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 

Birinci Teklif Çağrısı Proje Uygulama Rehberi

03.04.2017

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Birinci Teklif Çağrısı için Proje Uygulama Rehberi yayınlanmıştır.

IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi Kapsamında Ortak İzleme Komite Toplantısı-29 Haziran 2016

29.06.2016

29 Haziran 2016 tarihinde IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi kapsamında Edirne’de Ortak İzleme Komite Toplantısı gerçekleştirilmiştir. OİK Üyeleri, toplantı sırasında aşağıdaki belgeleri incelemiş ve onaylamıştır:

  • Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi Değerlendirme Planı;

  • Ortak Sekretarya çalışanlarının güncellenmiş İş Tanımları;

Subscribe to Birinci teklif çağrısı