Инструкция за тръжни процедури за услуга

10.08.2017

Инструкция за тръжни процедури за услуга

Във връзка с публикуване на Инструкция за тръжни процедури за услуга, Ви уведомяваме, че в образците за „Simplified tender dossier“, Приложение 14 към Наръчник за изпълнение на проекти, в частта „Instruction to tenderers“ текстът "Selection criterion"  е заменен с "Awarding criteria", в съответствие с процедурата.

Facebook icon
Twitter icon