Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı(Yönetim Makamı)Türkiye...

SINIR TANIMAYAN PROJELER

Duyurular

09.05. 2017
Türk yararlanıcılar için Kırklareli ve Edirne’de Yararlanıcı Portal Eğitimi...
18.04. 2017
INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın Birinci...
21.03. 2017
INTERREG-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Birinci Çağrı...

Projects funded

ORTAK ARAMA VERİTABANI