Sayın Proje Yararlanıcıları,Önceliğimiz hepinizin iyiliği ve güvenliği olduğundan, bu bilgilendirme...
Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014 – 2020 Dönemi İkinci...
İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamındaki Türk ortakların proje personeli için 13 Kasım 2019...

Projects funded

ORTAK ARAMA VERİTABANI