Due to the additional changes required after the maintenance and installment of new functionality...
Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı(Yönetim Makamı)Türkiye...

SINIR TANIMAYAN PROJELER

Duyurular

10.01. 2018
Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı
(Yönetim...
09.01. 2018
2014-2020 dönemi Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği...
02.01. 2018
Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020...
18.12. 2017
Due to the additional

Projects funded

ORTAK ARAMA VERİTABANI