Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı(Yönetim Makamı)Türkiye...

SINIR TANIMAYAN PROJELER

Duyurular

20.07. 2017
“Ege Havzası’ndaki Sel Sonuçlarını Önlenmek ve En Aza İndirmek için Alpullu v
07.07. 2017
Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Pr
06.07. 2017
Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bay

Projects funded

ORTAK ARAMA VERİTABANI