Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-...
Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan-Türkiye Programı Ortak İzleme Komitesi, İkinci Çağrı...
Interreg-IPA CBC Bulgaristan-Türkiye Programı İkinci Çağrı kapsamında proje teklifinin sunulması...

SINIR TANIMAYAN PROJELER

Duyurular

19.12. 2018
The complaint procedure after the technical and quality assessment and select
13.12. 2018
Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 d
30.11. 2018
Ministry of Regional Development and Public Work
19.11. 2018
INTERREG – IPA Bulgaristan- Sırbistan, Bulgaristan-Makedonya ve Bulgaristan-

Projects funded

ORTAK ARAMA VERİTABANI